Współpraca naszego pracownika z Agencją Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji


Współpraca z Agencją Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji

Dr Wojciech Głód z Katedry Przedsiębiorczości i Zarządzania Innowacyjnego został zaproszony do współpracy z Agencją Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji w zakresie opracowania propozycji zaleceń dotyczących standardu rachunku kosztów w jednostkach ochrony zdrowia. Do prac w zespole zapraszane są osoby, których wiedza i doświadczenie zawodowe mogą stanowić cenny wkład w zakresie rachunkowości zarządczej i wyceny świadczeń opieki zdrowotnej

Agencja Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji jest państwową jednostką organizacyjną, która odpowiada przede wszystkim za opracowywanie raportów w sprawie oceny świadczeń opieki zdrowotnej, przygotowywanie analiz weryfikacyjnych Agencji w sprawie oceny leku, środka spożywczego specjalnego przeznaczenia żywieniowego, wyrobu medycznego, wydawanie rekomendacji oraz wydawanie opinii w sprawie projektów programów zdrowotnych ministrów i jednostek samorządu terytorialnego. Agencja uczestniczy także w wielu międzynarodowych projektach w zakresie HTA i jest członkiem organizacji międzynarodowych.