Aktualności

7. International Week

W dniach 10-14.10.2016r. pracownicy Katedry Międzynarodowych Stosunków Ekonomicznych: dr hab. Małgorzata Dziembała, prof. UE, dr Joanna Kos-Łabędowicz i dr Sylwia Talar uczestniczyły w 7. International Week organizowanym przez VSB-Technical...


Uprawnienia dla Wydziału Ekonomii do nadawania stopnia doktora habilitowanego w dyscyplinie nauki o zarządzaniu

Uprzejmie informujemy, że decyzją Centralnej Komisji do Spraw Stopni i Tytułów z dniem 26 września 2016r. Wydział Ekonomii Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach uzyskał uprawnienia do nadawania stopnia doktora habilitowanego nauk ekonomicznych w...


Kurs wyrównawczy dla studentów I roku studiów drugiego stopnia

Informacja dla studentów I roku studiów drugiego stopnia stacjonarnych i niestacjonarnych. [Więcej]


Spotkanie Adaptacyjne - studia niestacjonarne

dla studentów I roku studiów niestacjonarnych I i II stopnia  [Więcej]


Zapraszamy do udziału w badaniu EUROSUDENT VI

Na zlecenie Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego przeprowadzane jest badanie w ramach EUROSTUDENT VI, którego celem jest analiza społeczno-ekonomicznych warunków studiowania i porównanie ich z warunkami panującymi w blisko 30 krajach Europy.  [Więcej]


Na kadencję 2016-2020 Kolegium Elektorów Wydziału Ekonomii wybrało:

prof. zw. dr hab. inż. Celina Olszak - na funkcję Dziekana Wydziału Ekonomii, dr hab. Izabela Ostoj, prof. UE - na funkcję Prodziekana ds. Naukidr hab. Robert Wolny, prof. UE - na funkcję Prodziekana ds. Rozwoju i Współpracy z Otoczeniem,dr... [Więcej]


Konkurs Prac Dyplomowych Towarzystwa Urbanistów Polskich

Towarzystwo Urbanistów Polskich corocznie organizuje konkurs na prace dyplomowe z zakresu urbanistyki i gospodarki przestrzennej. W związku z tym serdecznie zapraszam do udziału w kolejnej edycji Konkursu o Doroczne Nagrody TUP za prace magisterskie... [Więcej]