Studia I stopnia - UE&CIMA-CBA

Od października 2018 r. studenci Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach mają także szansę na zdobycie w ramach studiów, na Wydziale Finansów i Ubezpieczeń, certyfikatu CIMA z rachunkowości Biznesowej (CIMA Certificate in Business Accounting, profesjonalny tytuł zawodowy: CIMA CertBA). 

Program ten jest kierowany do studentów pierwszego stopnia kierunku "Finanse i rachunkowość", którzy mogą do niego dołączyć nie wcześniej niż na 3. semestrze studiów. Umożliwia studentom zdobycie dodatkowej kwalifikacji cenionej w świecie biznesu.

CIMA ma na celu przekazanie studentom najbardziej aktualnej wiedzy z dziedziny finansów i rachunkowości jak i wykształcenie umiejętności strategicznego myślenia oraz rozumienia skomplikowanych procesów biznesowych. Certyfikat z Rachunkowości Biznesowej jest sam w sobie cennym zestawem kwalifikacji oraz stanowi bazę Kwalifikacji Profesjonalnej. 

Studia II stopnia - UE&CIMA-DMA

Od października 2015 r. studenci Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach mają szansę na zdobycie w ramach studiów, na Wydziale Finansów i Ubezpieczeń, certyfikatu CIMA (Chartered Institute of Management Accountants) - jednej z największych organizacji zrzeszających specjalistów z dziedziny zarządzania finansami.

Celem wspólnego projektu jest zapewnienie studentom gruntownej wiedzy i praktycznych umiejętności pożądanych dziś na rynku pracy. 

Założony w 1919 roku Instytut Rachunkowości Zarządczej CIMA (The Chartered Institute of Management Accountants) jest czołową i jednocześnie największą organizacją zrzeszającą specjalistów z dziedziny rachunkowości zarządczej, liczącą ponad 227 000 członków i studentów w 179 krajach.

Specjaliści z dyplomem CIMA pracują w samym sercu biznesu – zarówno w sektorze publicznym, jak i prywatnym czy non-profit. CIMA ściśle współpracuje z pracodawcami, tworząc najbardziej wartościowe raporty i prowadząc badania, a także nieustannie aktualizuje swój program nauczania, aby być pierwszym wyborem pracodawców przy rekrutacji liderów biznesu w dziedzinie finansów. 

CIMA jest elitarną kwalifikacją, najbardziej cenioną przez pracodawców na całym świecie. Studia CIMA pozwalają na wykreowanie ludzi ambitnych, nastawionych na sukces, którzy podczas nauki udowodnili jak wysokie umiejętności posiadają. Wybierając program CIMA już na studiach, ułatwiasz sobie start na rynku pracy.

Jesteśmy tylko na renomowanych uczelniach w Polsce – współpracujemy z najlepszymi, a najlepsi współpracują z nami!

Zobacz broszurę

Studia podyplomowe Business Accounting-CIMA certification

Już od października 2019 rozszerzamy ofertę dydaktyczną realizowaną wspólnie z CIMA - tym razem zapraszamy na studia podyplomowe.

Studia Business Accounting – CIMA certification składają się z czterech głównych modułów (2 w języku angielskim, 2 w języku polskim):

BA1

BA2

BA3

BA4

Podstawy
ekonomiki
przedsiębiorstwa

(język angielski)

Podstawy
rachunkowości
zarządczej

(język angielski)

Podstawy
rachunkowości
finansowej

Podstawy etyki,
ładu korporacyjnego
i prawa gospodarczego

 

Studia Business Accounting – CIMA certification dają możliwość ubiegania się o zwolnienie z trzech egzaminów CIMA w ramach Programu CIMA na UE Katowice.

Program studiów Business Accounting – CIMA certification realizowany na UE Katowice jest w pełni zgodny ze standardami Instytutu Rachunkowości Zarządczej (CIMA) na poziomie Certificate in Business Accounting.

 

Liczba Godzin

Liczba Semestrów

Jednostka Prowadząca

Cena

186

2

Wydział Finansów i Ubezpieczeń

4300 zł