Studia pierwszego stopnia - Zapisy do certyfikacji CIMA

Informacja o mozliwości zapisywania sie do certyfikacji CIMA  

Wspólny program UE & CIMA – DMA skierowany jest do wszystkich studentów studiów magisterskich na wydziale Finanse i Ubezpieczeń, specjalności:

  • Rachunkowość
  • Rachunkowość (ACCA)
  • Controlling
  • Rachunkowość i Rewizja Finansowa
  • Rachunkowość i Podatki
  • Bankowość i Finanse Międzynarodowe
  • Analityk finansowy
  • Menedżer finansowy
  • Finanse i Inwestycje.

Do programu serdecznie zapraszamy studentów immatrykulowanych na studia magisterskie na studia magisterskie od roku 2016/2017. Student powinien przystąpić do programu UE & CIMA DMA nie później niż na trzecim semestrze studiów.

Uczestnikami tego programu mogą być też absolwenci pierwszego stopnia Wydziału Finansów i Ubezpieczeń, jak również studenci pokrewnych kierunków innych uczelni ekonomicznych tj. Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu, Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu, Szkoła Główna Handlowa, Wyższa Szkoła Biznesu, Akademia Leona Koźmińskiego w Warszawie

Adresaci studiów podyplomowyc: Business Accounting – CIMA certification

studia podyplomowe: Business Accounting - CIMA Certification

Studia adresowane są do pracowników różnych przedsiębiorstw i instytucji finansowych działających w warunkach konkurencji.

Certyfikat z Rachunkowości Biznesowej to kwalifikacja zawodowa dla osób, które dotychczas w niewielkim stopniu miały do czynienia z finansami, w szczególności oferta studiów skierowana jest do absolwentów studiów wyższych licencjackich lub magisterskich o dowolnym profilu, którzy zainteresowani są problematyką rachunkowości zarządczej i finansowej.

Studia kierowane są także do kadry zarządzającej, analityków, pracowników działów controlingu, rachunkowości zarządczej, pionów finansowo-księgowych oraz wszystkich zainteresowanych wykorzystaniem szeroko rozumianej rachunkowości w zarządzaniu.