Kto może uczestniczyć w certyfikacji CIMA?

Program UE&CIMA pozwala na uczestnictwo w certyfikacji CIMA na różnych poziomach zaawansowania:

- studentom I stopnia (CIMA-CBA),

- studentom II stopnia (CIMA-DMA),

- słuchaczom studiów podyplomowych (Business Accounting-CIMA Certification).

Studenci studiów I stopnia

Od października 2018 r. studenci Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach mają także szansę na zdobycie w ramach studiów, w Kolegium Finansów, certyfikatu CIMA z rachunkowości Biznesowej (CIMA Certificate in Business Accounting, profesjonalny tytuł zawodowy: CIMA CertBA).

Duża renoma kwalifikacji CIMA sprawia, że osoby z jej uprawnieniami są chętnie zatrudniane w obszarze finansów, zarówno w sektorze publicznym jak i prywatnym. CIMA ściśle współpracuje z pracodawcami, tworząc najbardziej wartościowe raporty i prowadząc badania, a także nieustannie aktualizuje swój program nauczania, aby być pierwszym wyborem pracodawców przy rekrutacji liderów biznesu w dziedzinie finansów. Poziom Certyfikatu zapewnia wiedzę o prowadzeniu przedsiębiorstwa nie tylko w sferze rachunkowości finansowej, lecz także w kwestiach relacji poszczególnych obszarów rachunkowości do potrzeb współczesnej działalności gospodarczej.

CIMA ma na celu przekazanie studentom najbardziej aktualnej wiedzy z dziedziny finansów i rachunkowości jak i wykształcenie umiejętności strategicznego myślenia oraz rozumienia skomplikowanych procesów biznesowych.

Certyfikat z Rachunkowości Biznesowej jest sam w sobie cennym zestawem kwalifikacji oraz stanowi bazę Kwalifikacji Profesjonalnej. Rekrutacja do Programu CIMA trwa od 1 do 31.10.2019. Studenci na wszystkie poziomy w Programie CIMA (CBA, DMA, CBApod) wypełniają formularz rekrutacyjny CIMA dostępny na stronie www.cimauczelnie.pl. Po złożeniu aplikacji student jest weryfikowany (akceptowany/odrzucony) przez Koordynatora Programu CIMA oraz CIMA. 

Studenci studiów II stopnia

Wspólny program UE & CIMA – DMA skierowany jest do wszystkich studentów studiów magisterskich na wydziale Finanse i Ubezpieczeń, specjalności:

  • Rachunkowość
  • Rachunkowość (ACCA)
  • Controlling
  • Rachunkowość i Rewizja Finansowa
  • Rachunkowość i Podatki
  • Bankowość i Finanse Międzynarodowe
  • Analityk finansowy
  • Menedżer finansowy
  • Finanse i Inwestycje.

Do programu serdecznie zapraszamy studentów immatrykulowanych na studia magisterskie na studia magisterskie od roku 2016/2017. Student powinien przystąpić do programu UE & CIMA DMA nie później niż na trzecim semestrze studiów.

Uczestnikami tego programu mogą być też absolwenci pierwszego stopnia Wydziału Finansów i Ubezpieczeń, jak również studenci pokrewnych kierunków innych uczelni ekonomicznych tj. Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu, Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu, Szkoła Główna Handlowa, Wyższa Szkoła Biznesu, Akademia Leona Koźmińskiego w Warszawie

Słuchacze studiów podyplomowych

studia podyplomowe: Business Accounting - CIMA Certification

Studia podyplomowe Business Accounting - CIMA Certification adresowane są do pracowników różnych przedsiębiorstw i instytucji finansowych działających w warunkach konkurencji.

Certyfikat z Rachunkowości Biznesowej to kwalifikacja zawodowa dla osób, które dotychczas w niewielkim stopniu miały do czynienia z finansami, w szczególności oferta studiów skierowana jest do absolwentów studiów wyższych licencjackich lub magisterskich o dowolnym profilu, którzy zainteresowani są problematyką rachunkowości zarządczej i finansowej.

Studia kierowane są także do kadry zarządzającej, analityków, pracowników działów controlingu, rachunkowości zarządczej, pionów finansowo-księgowych oraz wszystkich zainteresowanych wykorzystaniem szeroko rozumianej rachunkowości w zarządzaniu.