Wykaz opłat w Programie CIMA na Uczelni obowiązujący w roku akademickim 2019/2020

(ceny podlegają corocznej aktualizacji)

Zarejestrowani studenci (od października 2018 r.)

 

Rejestracja

(opłata jednorazowa)

77 GBP[1]

Roczny abonament
Subskrypcja roczna

115 GBP

Studenci UE Katowice, którzy zarejestrowali się - jako studenci CIMA w 2018 roku (począwszy od października 2018 r.), będą zwolnieni z obowiązku uiszczania subskrypcji w roku  rejestracji do Programu CIMA (rok akademicki 2018).

Opłaty za egzaminy/zwolnienia

Certyfikat CIMA z Rachunkowości Biznesowej(CIMA Cert BA)

70 GBP za przedmiot

Dyplom CIMA z Rachunkowości Biznesowej

(CIMA DipMA)

90 GBP za przedmiot F1, P1, E1

145 GBP za Operational Case Study

Opłaty za zwolnienia z egzaminów BA1, BA3 i BA4 oraz opłatę za egzamin BA2 należy uiścić zgodnie z postanowieniami i wytycznymi określonymi przez CIMA.

Opłaty za zwolnienia z egzaminów F1, E1 i P1 oraz opłatę za egzamin OCS należy uiścić zgodnie z postanowieniami i wytycznymi określonymi przez CIMA.

Zgodnie z ogłoszeniem CIMA z dnia 1 sierpnia 2019 roku studenci UEK oprócz zwolnień z egzaminów (zaliczenie na podstawie programu studiów) zwolnieni są również z opłat za egzaminy uznane przez CIMA. Opłatę należy uiścić wyłącznie za egzamin, do którego student przystępuje.

Terminowe uiszczenie wszystkich opłat: opłaty rejestracyjnej, opłat za zwolnienia z egzaminów oraz opłaty za egzamin CIMA stanowi nieodzowny warunek uczestniczenia w Programie CIMA na UE i ukończenia go.


[1] Opłata rejestracyjna (jednorazowa) w kwocie 77 GBP za osobę zostaje uiszczona przez studentów UE Katowice, którzy uczestniczą w Programie CIMA.