Jak zacząć?

  1. Zarejestruj się na stronie CIMA. Po zamknięciu rejestracji otrzymasz pocztą elektroniczną potwierdzenie rejestracji of CIMA wraz z indywidualnym numerem ID
  2. Po uzyskaniu indywidualnego ID CIMA (CIMA Contact Number) aktywuj swoje konto MYCIMA online
  3. Wnieś opłatę rejestracyjną
  4. Zalicz wymagane przedmioty realizując swój tok studiów (w języku polskim lub angielskim)
  5. Zarejestruj się na egzamin zewnętrzny CIMA
  6. Wnieś opłatę online za zwolnienia