Zapraszamy do udziału w VIII edycji konkursu o nagrodę Przewodniczącego komisji Nadzoru Finansowego

Dostrzegając potrzebę inspirowania rozwoju rynku finansowego i jego innowacyjności poprzez zwiększanie zainteresowania środowiska akademickiego zagadnieniami związanymi z organizacją i i funkcjonowaniem rynku finansowego oraz nadzorem nad tym rynkiem, a także uwzględniając obowiązek podejmowania działań edukacyjnych w zakresie funkcjonowania rynku finansowego Komisja Nadzoru Finansowego (KNF) w dniu 23.04.2019 ogłosiła VIII edycję  konkursu o nagrodę Przewodniczącego komisji Nadzoru Finansowego za najlepsza pracę doktorską z zakresu rynku finansowego, który stanowi kontynuacje konkursu organizowanego w latach 2012-2018. 

Regulamin konkursu ustalony przez KNF  przewiduje nagrodę pieniężną w wysokości 15000 zł. Kapituła konkursu może także przyznać wyróżnienie w wysokości 5000 zł

Zapraszamy do nadsyłania prac doktorskich na podstawie, których nadano stopień naukowy doktora w Rzeczypospolitej w 2018 roku w terminie do 16.08.2019.

więcej informacji