XIV Konkurs VERBA VERITATIS na najlepszą pracę z zakresu etyki biznesu

Założeniem konkursu jest podnoszenie i promowanie wiedzy z zakresu etyki biznesu, społecznej odpowiedzialności biznesu i ładu korporacyjnego wśród młodych ludzi, wkraczających na rynek pracy, a jednocześnie umacnianie postaw etycznych w biznesie i życiu codziennym.


Do udziału w konkursie zapraszamy studentów i absolwentów uczelni wyższych mających siedzibę w Polsce, autorów prac: licencjackich, magisterskich, doktorskich, habilitacyjnych, podyplomowych, inżynierskich lub MBA które zostały obronione nie wcześniej niż w 2016 roku.

Zakres tematyczny prac, które zostać zgłoszone:
- etyka biznesu,
- zagadnienia etyczne w ekonomii teorii zarządzania i naukach pokrewnych, - społeczna odpowiedzialność biznesu (CSR), - ład korporacyjny, - innowacyjność społeczna w gospodarce, - dobre praktyki na rynku finansowym, - przeciwdziałanie nadużyciom gospodarczym.

Jak zgłosić pracę?
Zgłoszenie na konkurs powinno zawierać: wypełniony formularz zgłoszeniowy, skan/kopię dokumentu potwierdzającego obronę pracy (zaświadczenia o ukończeniu studiów lub dyplomu) oraz egzemplarz zgłaszanej pracy i streszczenie w wersji elektronicznej. Komplet dokumentów należy przesłać drogą elektroniczną na email: konkurs@kpf.pl.

TERMIN PRZYJMOWANIA ZGŁOSZEŃ: 31 lipca 2019 roku

Więcej informacji o Konkursie, w tym sposób zgłoszenia pracy, regulamin i formularz zgłoszeniowy znajdą Państwo na stronie www.kpf.pl.

KONTAKT: konkurs@kpf.pl, tel. 58 302 92 05

REGULAMIN KONKURSU
www.kpf.pl/pliki/konkurs/regulamin_verba_veritatis_2019.pdf

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY
www.kpf.pl/pliki/konkurs/formularz_2019.pdf