Euroclasses - przedmioty swobodnego wyboru w języku angielskim

Drogi Studencie,

Znasz dobrze język angielski?
Chciałbyś w tym języku rozwijać wiedzę fachową?
Chcesz przy okazji poznać kulturę i studentów z innych krajów?
Weź udział w Euroclasses - zajęciach po angielsku z obcokrajowcami z wymiany międzynarodowej

Na początku każdego semestru prezentujemy przedmioty swobodnego wyboru prowadzone w języku angielskim. Z oferty Euroclasses może skorzystać każdy student UE Katowice, niezależnie od kierunku studiów i języka w jakim na co dzień studiuje. Każdy przedmiot to cenne punkty ECTS, które mogą zostać zaliczone jako SW, a także bezcenne doświadczenie.

Zapisy na Euroclasses w semestrze zimowym 2019/20

Szczegółowy plan zajęć jest dostępny w wirtualnej uczelni (bez logowania) wybierając kolejno tryb stacjonarny, studia I stopnia, Wydział Finansów i Ubezpieczeń, kierunek Erasmus, specjalność Erasmus, semestr 1, grupa ER_K-ce_19_z_SI_gc01_Erasmus

Plan aktualizowany jest na bieżąco.

Co trzeba zrobić, żeby wziąć udział? Zapoznać się z informacjami na tej stronie i złożyć deklarację online. Nie ma potrzeby dostarczania żadnych dodatkowych dokumentów.

Do udziału w Euroclasses zapraszamy osoby, które znają język angielski na poziomie min. B2.

Studenci na 2. stopniu studiów mogą wybierać przedmioty tylko z 2. stopnia.

Wysłanie formularza online stanowi deklarację udziału w zajęciach i zaliczenia wybranych przedmiotów.

Deklaracja podlega akceptacji Prodziekana Szkoły Studiów I i II Stopnia właściwego dla kierunku macierzystego studenta, jak i samego studenta. 

Rezygnacji z udziału w Euroclasses można dokonać w okresie 2 tygodni od złożenia deklaracji, przesyłając stosowną informację na adres malgorzata.sawicka@ue.katowice.pl. Student, który przestanie uczęszczać na zajęcia, a nie prześle swojej rezygnacji, otrzyma ocenę niedostateczną. 

Zajęcia już trwają! Zapraszamy Was do studiowania niezwłocznie po złożeniu deklaracji.

Kontakt: Małgorzata Sawicka

Szkoła Studiów I i II Stopnia

Dziekanat, pokój 223A

tel. 32 257 7915

malgorzata.sawicka@ue.katowice.pl 

Oferta Euroclasses - semestr zimowy 2019/20

Code Level Subject name Teacher/s Hours ECTS
WEB01 Bachelor Business Communications   dr Mirosława Malinowska 30 5
WEB03 Bachelor Competition Strategy dr Dominika Bochańczyk-Kupka 30 5
WEB05 Bachelor Development Economics dr Dominika Bochańczyk-Kupka, dr Julia Włodarczyk 30 5
WEB08 Bachelor E-Commerce dr Michał Kucia 15 3
WEB09 Bachelor Economic Systems dr Dominika Bochańczyk-Kupka 30 5
WEB11 Bachelor Leadership skills training: Leader’s toolkit dr Hanna Kelm 30 5
WEB13 Bachelor Public Relations dr Anna Adamus-Matuszyńska 30 5
WEB15 Bachelor Economic Policy dr Agnieszka Lorek 30 4
WFAB16 Bachelor Setting up a Business dr Marzena Czarnecka 15 3
WFAB18 Bachelor Investors Behavior in Financial Markets dr hab. Bożena Frączek 15 3
WFB02 Bachelor Financial Analysis dr hab. Joanna Błach, prof. UE dr hab. Monika Wieczorek-Kosmala 30 5
WFB05 Bachelor International Finance dr Krystyna Mitręga-Niestrój 30 5
WICB02 Bachelor International Relations dr Jakub Parnes 30 5
WICB03 Bachelor Marketing Research prof. UE dr hab. Maciej Mitręga 42 5
WICB05 Bachelor Operations Management prof. UE dr hab. Maciej Nowak 30 5
WMB06 Bachelor International Entrepreneurship dr Bartłomiej Gabryś  15 3
WMB08 Bachelor Corporate Finance dr Adam Lejman-Gąska 15 3
WMB09 Bachelor Transport and Logistics dr Sebastian Twaróg 15 3
WFAM03 Master International Marketing dr Monika Sulimowska-Formowicz 45 4
WFAM15 Master Green Investments - Can you make environmental protection profitable? dr hab. Monika Foltyn-Zarychta 15 3
WFM02 Master Electronic Money and Payments dr Monika Klimontowicz 15 3
WICM02 Master Interactive Media Marketing dr Anna Dewalska-Opitek 30 5
WMM01 Master Strategic Management prof. dr hab. Wojciech Dyduch 15 3
WMM02 Master Marketing Management prof. UE dr hab. Justyna Matysiewicz 15 3
WMM04 Master Corporate Social Responsibility dr Danuta Babińska 15 3