III Forum Idei Młodych Naukowców


Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie zaprasza do udziału w konferencji naukowej 

III Forum Idei Młodych Naukowców 

więcej informacji cutt.ly/III-Forum-Idei