MIĘDZYNARODOWA KONFERENCJA Z LISTY MNISW Z UDZIAŁEM PRACOWNIKÓW NASZEJ UCZELNI


W dniach 15-18 września 2020 r. nasi pracownicy prezentowali wyniki swoich badań na międzynarodowej konferencji 24TH INTERNATIONAL CONFERENCE ON KNOWLEDGE-BASED AND INTELLIGENT INFORMATION AND ENGINEERING SYSTEMS (KES) link do oficjalnej strony konferencji
W skład Komitetu Programowego KES wchodzi Prof. Ewa Ziemba, która jest jednocześnie 
współprzewodniczącą sesji dotyczącej wykorzystania systemów informatycznych oraz metod matematycznych w zarządzaniu, ekonomii i podejmowaniu decyzji  3NDSYMPOSIUM ON INFORMATION SYSTEMS AND TECHNOLOGIES FOR MANAGEMENT, ECONOMY AND DECISION MAKING.
link do sesji  

Konferencja KES jest indeksowana w australijskiej bazie czasopism CORE
link do bazy czasopism CORE

Zgodnie z listą MNiSW (poz. 841) najlepsze artykuły prezentowane na konferencji i opublikowane w czasopiśmie Procedia Computer Science otrzymują 70 pkt. Artykuły naszych pracowników zostały opublikowane w PROCEDIA COMPUTER SCIENCE, VOL. 176, 2020 link do czasopisma

  • ANDRZEJ PIOSIK, EWA GENGE:   EARNINGS MANAGEMENT PRIOR TO MERGERS AND ACQUISITIONS: THE ROLE OF ACQUIRERS’ OWNERSHIP STRUCTURES. EVIDENCE FROM POLAND link do artykułu
  • EWA ZIEMBA: EXPLORING LEVELS OF ICT ADOPTION AND SUSTAINABILITY - THE CASE OF LOCAL GOVERNMENTS FROM POLAND link do artykułu
  • IWONA KOLASA, TOMASZ PAPAJ, EWA ZIEMBA: INFORMATION SYSTEMS PROJECTS’ SUCCESS IN GOVERNMENT UNITS: THE ISSUE OF INFORMATION SYSTEMS INTEGRATION link do artykułu 

Gratulujemy!