Nazwy kierunków i specjalności na studiach I i II stopnia oraz profil absolwenta

WydziałKierunekSpecjalności/Profil absolwentaKatowice
III
SNSN

I

N

F

O

R

M

A

T

Y

K

I

 

I

 

K

O

M

U

N

I

K

A

C

J

I

 

INFORMATYKA
I
EKONOMETRIA

(O)

Biznes elektroniczny
Analityka danych
Inżynieria wiedzy
Zarządzanie projektami

INFORMATYKA

(I stopień - O)

(II stopień - P)

Algorytmika i programowanie
Bazy danych i inżynieria danych
Programowanie gier i aplikacji mobilnych
Zintegrowane systemy informatyczne zarządzania
Analiza dużych zbiorów danych
Gry i aplikacje mobilne

DZIENNIKARSTWO
I KOMUNIKACJA
SPOŁECZNA

(P)

Nowe media i komunikacja elektroniczna w organizacjach

Dziennikarstwo ekonomiczne i Public Relations

Zarządzanie komunikacją organizacji
Dziennikarstwo ekonomiczne i nowe media
Projektowanie komunikacji wizualnej i narracji

 

Opis oznaczeń

IStudia pierwszego stopnia (licencjackie lub inżynierskie)
IIStudia drugiego stopnia (magisterskie)
SStudia stacjonarne (dzienne)
NStudia niestacjonarne (zaoczne)
OKierunek o profilu ogólnoakademickim - obejmuje przedmioty powiązane z prowadzonymi w Uczelni badaniami naukowymi. Kierunek realizowany jest przy założeniu, że ponad połowa programu studiów obejmuje zajęcia służące zdobywaniu przez studenta pogłębionej wiedzy.
PKierunek o profilu praktycznym - sprzyja zdobywaniu przez studenta umiejętności praktycznych i kompetencji społecznych. Ponad połowa programu studiów obejmuje zajęcia praktyczne, w szczególności warsztaty prowadzone przez osoby posiadające doświadczenie zawodowe. Obowiązkowe 3-miesięczne praktyki zawodowe.