ICTECH 2017

Informatyka i przemysły kreatywne

Cyfrowy Śląsk

Katowice, 15 listopada 2017

 

Organizator konferencji

Wydział Informatyki i Komunikacji, Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach

 

Miejsce konferencji

Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
Katowice, ul. Bogucicka 5
Budynek CNTI

 

Cel konferencji

Celem Konferencji jest prezentacja najciekawszych rozwiązań informatycznych opracowanych przez przedsiębiorstwa, instytucje oraz jednostki naukowe mające siedzibę na terenie Śląska.

Obszary zastosowań informatycznych przedstawianych na Konferencji obejmują:

  • administrację publiczną
  • ochronę zdrowia
  • przemysł – zarządzanie i wytwarzanie
  • przemysły kreatywne

Jednym z celów dodatkowych, przyświecających organizatorom, jest stworzenie możliwości w nawiązaniu kontaktów pomiędzy sferą nauki i biznesem. Podczas Konferencji przedstawiciele i znawcy sektora kreatywnego (sztuk performatywnych, przemysłu muzycznego, rynku sztuki), produkcji kreatywnej (wydawnictw, radia i telewizji, sektora filmowego, gier komputerowych, mody) oraz usług kreatywnych (reklamy, architektury, wzornictwa) będą mogli podzielić się doświadczeniami projektowymi i wdrożeniowymi.

 

Program konferencji

 

 

Komitet Programowy i Organizacyjny

 

Opłaty

Udział w konferencji jest bezpłatny.

Opłata za publikację artykułu w Zeszytach Naukowych Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach wynosi 250 zł.

 

Ważne daty

do 23 października 2017 zgłoszenie wystąpienia (przesłanie streszczenia)
do 30 października 2017 informacja o przyjęciu/odrzuceniu zgłoszonego wystąpienia
do 14 listopada 2017

przyjmowanie zgłoszeń uczestnictwa (bez wystąpienia)

15 listopada 2017 Konferencja
do 15 grudnia 2017 przesłanie pełnych tekstów artykułów
czerwiec 2018 wydanie materiałów w Zeszytach Naukowych Uniwersytetu Ekonomicznego

FORMULARZ REJESTRACYJNY

Kontakt

Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
Wydział Informatyki i Komunikacji
Konferencja ICTECH 2017
ul. Bogucicka 3a
40-226 Katowice

tel./faks: 32 257 79 65
e-mail: ICTECH@uekat.pl

 

Partner

 

 Patronat

 

 

 Patronat medialny

 

 

 

 

Publikacja

Studia Ekonomiczne. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach

Redaktor Naczelny

Prof. dr hab. Janina Harasim
Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach

ISSN

2083-8611

Open Access

CC BY-NC 4.0

Punktacja MNiSW

10

IF

brak

Wersje

Wersja papierowa & elektroniczna  
Wersją pierwotną czasopisma jest wersja papierowa

Indeksowane w bazach

CEJSH

BazEkon

Dostęp do publikacji

Śląska Biblioteka Cyfrowa

Informacje dla autorów dostępne na stronie: www.ue.katowice.pl/jednostki/wydawnictwo/czasopisma-naukowe/studia-ekonomiczne-zeszyty-naukowe/dla-autora.html