Kierunki studiów podyplomowych w Kolegium Informatyki i Komunikacji

Trwa rekrutacja na wybrane kierunki. Na kierunki oznaczone gwiazdką (*) rekrutacja została zamknięta

Akademia Komunikacji Internetowej

Celem studiów podyplomowych Akademia Komunikacji Internetowej na Uniwersytecie Ekonomicznym w Katowicach jest zapoznanie słuchaczy z aktualną problematyką zarządzania komunikacją w Internecie. Proponowany zestaw modułów tematycznych jest skierowany do absolwentów uczelni wyższych, pracowników firm różnych branż oraz jednostek administracji publicznej, którzy są zainteresowani poznaniem praktycznych i teoretycznych zagadnień związanych z budowaniem strategii komunikacji w Internecie. Efektem dla absolwenta studiów podyplomowych jest uzyskanie kompetencji specjalisty do spraw komunikacji internetowej w organizacji.

Studia podyplomowe dedykowane są dla osób pracujących w przedsiębiorstwach oraz jednostkach administracyjnych, które są zainteresowane możliwościami rozwoju kariery zawodowej w obszarze zastosowania mediów elektronicznych do budowania wizerunku organizacji i kreowania marki, a także wyspecjalizowania się w zarządzaniu bezpieczeństwem  informacji w Internecie. Studia skierowane są do osób, które w przyszłości chciałyby specjalizować się w komunikacji internetowej dla potrzeb społecznych, marketingowych, organizacyjnych, np. zwiększenia sprzedaży, usprawnienia sposobów komunikacji i zarządzania w organizacji, poprawy obsługi klientów czy petentów dzięki wykorzystaniu nowoczesnych technik i mediów elektronicznych. Studia skierowane są również do osób poszukujących możliwości zmiany profilu zawodowego zgodnie z zapotrzebowaniem rynku. Pozwalają na rozwinięcie dotychczasowych kompetencji lub poszerzenie umiejętności związanych z komunikacją marketingową i wizerunkową w Internecie. Stwarzają szansę osiągnięcia sukcesu osobom aspirującym do aplikowania na stanowiska menadżerskie w organizacjach.

Liczba Godzin Liczba Semestrów Jednostka Prowadząca Cena
184 2 Kolegium Informatyki i Komunikacji 3900 zł
Więcej informacji

Analiza danych z wykorzystaniem narzędzi SAS

Uczestnikom studiów zostanie przekazana wiedza dotycząca architektury systemu SAS, sposobów wykorzystania narzędzi i wybranych produktów SAS przeznaczonych do budowy, przetwarzania i analizy danych. W szczególności metody będą koncentrować się na analizach data mining, analizach statystycznych oraz technikach optymalizacji. Umiejętności praktycznego stosowania metod kształtowane będą podczas laboratoriów na przykładach empirycznych dotyczących danych pochodzących z różnych branż.

 

 

Liczba Godzin Liczba Semestrów Jednostka Prowadząca Cena
200 2 Kolegium Informatyki i Komunikacji 4800 zł

Analiza i wizualizacja danych z wykorzystaniem narzędzi informatycznych

Proponowany zestaw modułów tematycznych umożliwia dostosowanie modelu kształcenia do potrzeb rynku pracy, przez:

• zapoznanie się z metodami przetwarzania i analiz danych w arkuszu kalkulacyjnym Excel oraz programie Statistica;

• podniesienie kwalifikacji analizy danych w różnych dziedzinach.

W ofercie studiów wyróżnia się dwie grupy modułów dydaktycznych:

• moduły przetwarzania danych w wybranych programach komputerowych;

• moduły zastosowań metod statystycznych analizy danych.

Studia są adresowane do

-        osób zamierzających pracować z bazami danych oraz przygotowujących bazy danych do analiz, jak również analityków,

-        absolwentów kierunków humanistycznych, którzy chcą wzbogacić swoje umiejętności o praktyczną znajomość metod ilościowych i ich stosowanie przy wykorzystaniu różnego rodzaju oprogramowania,

-        absolwentów uczelni ekonomicznych i technicznych posiadających wiedzę z metod ilościowych, ale chcących ugruntować ją i rozszerzyć o znajomość różnych narzędzi informatycznych służących analizie danych, 

-        kadry menadżerskiej ds. badań oraz właścicieli i pracowników małych i średnich przedsiębiorstw, chcących zdobyć nowe lub poszerzyć kwalifikacje celem usprawnienia procesu podejmowania decyzji biznesowych.

 

 

 

Liczba Godzin Liczba Semestrów Jednostka Prowadząca Cena
168 2 Kolegium Informatyki i Komunikacji 6000 zł
Więcej informacji

Analiza wielowymiarowych zbiorów danych

„Analiza wielowymiarowych zbiorów danych” jest kierunkiem doskonalącym kompetencje z zakresu analizy wielowymiarowych zbiorów danych II stopnia kształcenia na kierunku Informatyka i Ekonometria. Słuchacze poznają metody wielowymiarowej analizy danych oraz narzędzia STATISTICA i R. Od słuchaczy będzie wymagana podstawowa wiedza dotycząca analizy danych. Słuchacze będą mogli korzystać z gotowych rozwiązań jakie daje STATISTICA jak również będą mogli tworzyć swoje własne raporty z wykorzystaniem programu R. Proponowany kierunek wypełnia lukę w ofercie studiów podyplomowych proponując narzędzia Data Science.

Liczba Godzin Liczba Semestrów Jednostka Prowadząca Cena
168 2 Kolegium Informatyki i Komunikacji 4300 zł

Biznes na rynkach Azji – jak skutecznie komunikować się z partnerami ze Wschodu

Studia podyplomowe „Biznes na rynkach Azji – jak skutecznie komunikować się z partnerami ze Wschodu” są dedykowane przedsiębiorcom i menedżerom zainteresowanych budowaniem i rozwijaniem relacji biznesowych z partnerami azjatyckimi.

Zachodzące na świecie procesy z całą wyrazistością pokazują rosnące znaczenie Azji w globalnej gospodarce jako miejsca lokalizacji produkcji i wymiany handlowej oraz siły napędowej światowej gospodarki. Ważnymi rynkami biznesowymi jest zarówno Azja Wschodnia (Chiny, Japonia, Korea), Bliski Wschód, jak i Azja Zachodnia (Rosja).

Co istotne, kraje Azji są bardzo zróżnicowane pod względem dynamiki rozwojowej, systemów polityczno-gospodarczych, a także kultury i sposobów komunikowania. Różnice te mają wymierny wpływ na możliwość nawiązania i utrzymania relacji biznesowych. Dlatego niezwykle istotne jest poznanie specyfiki poszczególnych krajów i regionów Azji, a przede wszystkim sposobów skutecznej komunikacji biznesowej w tym obszarze instytucjonalno-kulturowym.

Studia mają unikatowy charakter – jako jedyne bowiem pozwalają poznać rynek Azji, a nie poszczególnych jej regionów czy krajów. Zajęcia prowadzone są przez pracowników naukowych i praktyków doświadczonych w prowadzeniu biznesu i skutecznej komunikacji na rynkach azjatyckich.

Zdobyta wiedza teoretyczna wraz nabytymi umiejętnościami praktycznymi przygotują uczestników studiów do nawiązywania współpracy i prowadzenia biznesu z kontrahentami azjatyckimi w kraju, jak i wchodzenia na rynki Azji.

Liczba Godzin Liczba Semestrów Jednostka Prowadząca Cena
154 2 Kolegium Informatyki i Komunikacji 4000 zł
Więcej informacji

Business English

Unikatowa oferta – anglojęzyczne studia podyplomowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach w cenie regularnych studiów! 

Wysoki poziom satysfakcji Słuchaczy poparty rekomendacjami – zobacz więcej tutaj:

ue.katowice.pl/jednostki/katedry/wiik/katedra-zarzadzania-relacjami-organizacji/rekomendacje/opinie-sluchaczy-studiow-podyplomowych-business-english

Prezentowany program kształcenia powstał w odpowiedzi na zapotrzebowanie rynku pracy na specjalistów posiadających zdywersyfikowane kompetencje. Polski rynek pracy zwłaszcza rynek etatów w korporacjach, potrzebuje specjalistów posiadających nie tylko kompetencje branżowe, ale i wielokulturowe i językowe. To, co czyni kierunek Business English unikatowym, to jego umiejscowienie na styku właśnie zarządzania i filologii angielskiej. W ramach programu kierunku Business English przedmioty specjalistyczne związane z biznesem pozwalają Słuchaczom zgłębić tajniki poruszania się we współczesnych korporacjach, planowania własnej kariery, marketingu i zarządzania zespołem, zaś przedmioty związane z nauką angielskiego, umożliwiają poszerzenie wiedzy, a przede wszystkim umiejętności w zakresie porozumiewania się w tym języku w mowie i piśmie. 

Liczba Godzin Liczba Semestrów Jednostka Prowadząca Cena
160 2 Kolegium Informatyki i Komunikacji 3500 zł

Business Intelligence w dużych zbiorach danych (Big Data)

Problematyka studiów dotyczy wykorzystania wybranych narzędzi z obszaru Business Intelligence oraz Big Data, dla celu wspomagania działań organizacji. W tym celu studenci poznają teoretyczne i praktyczne podstawy: budowy i tworzenia baz danych NoSQL, integracji danych analitycznych w przedsiębiorstwie, analizy danych z zastosowaniem wybranych języków programowania oraz ich wizualizacji. Zajęcia realizowane są z zastosowaniem najnowszych rozwiązań firmy SAS oraz innych dostawców. Uczestnicy studiów uzyskują dostęp do zaawansowanej bazy serwerowej, przygotowanej specjalnie dla celów dydaktycznych i odpowiadającej aktualnym rozwiązaniom stosowanym w organizacjach.

Liczba Godzin Liczba Semestrów Jednostka Prowadząca Cena
160 2 Kolegium Informatyki i Komunikacji 4099 zł

Menedżer ds. Kluczowych Klientów i Dyrektor Sprzedaży

Prestiżowy kierunek studiów: wśród wielu naszych absolwentów obserwujemy dynamiczne kariery w pionach handlowych przedsiębiorstw!

Wysoki poziom satysfakcji Słuchaczy poparty rekomendacjami:

www.ue.katowice.pl/jednostki/katedry/wiik/katedra-zarzadzania-relacjami-organizacji/rekomendacje/opinie-sluchaczy-studiow-podyplomowych-menedzer-ds-kluczowych-klientow-i-dyrektor-sprzedazy.html

Ponad 10 lat tradycji na rynku edukacyjnym.

Studia objęte patronatem Śląskiego Towarzystwa Marketingowego.

Kierunek studiów Menedżer ds. Kluczowych Klientów i Dyrektor Sprzedaży to specjalistyczne studia doskonalące, które od ponad dekady cieszą się dużym zainteresowaniem na Śląsku jako element oferty dydaktycznej Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach. Kierunek ten powstał na podstawie analizy sytuacji na rynku pracy i skierowany jest przede wszystkim do osób, które już mają pewne doświadczenie w służbach sprzedażowych, ale chciałyby uzyskać konkretne kompetencje, które liczą się do awansu w pionie sprzedażowym.

Liczba Godzin Liczba Semestrów Jednostka Prowadząca Cena
160 2 Kolegium Informatyki i Komunikacji 3500 zł

Metody i narzędzia zarządzania projektami

Celem studiów jest przekazanie wiedzy oraz umiejętności praktycznych w zakresie wykorzystania metod oraz narzędzi stosowanych w zarządzaniu projektami. Istotą studiów jest praktyczny wymiar zajęć oraz uwzględnienie w programie w sposób kompleksowy wszystkich aspektów bezpośrednio związanych z pracą zespołu projektowego. Słuchacze będą mieli również okazję udoskonalić swoje kompetencje w zakresie pracy zespołowej oraz grupowego podejmowania decyzji. W procesie kształcenia bardzo dużo uwagi poświęcone zostanie kwestii wykorzystania technologii informacyjno-komunikacyjnych w obszarze zarządzania projektami. 

Liczba Godzin Liczba Semestrów Jednostka Prowadząca Cena
160 2 Kolegium Informatyki i Komunikacji 3450 zł
Więcej informacji

Specjalista ds. PR i Brand Manager

Kierunek studiów Specjalista ds. PR i Brand Manager powstał w odpowiedzi na tendencję w biznesie i na rynku pracy w Polsce:

  • Polska to najważniejszy rynek Europy Wschodniej i baza wypadowa na rynki regionu dla korporacji międzynarodowych
  • Polskie firmy dążą obecnie do konkurowania marką i polepszania swojej pozycji w międzynarodowych łańcuchach dostaw
  • Poszukiwane są osoby, które potrafią rozwijając aktywa wizerunkowe organizacji zarówno na poziomie operacyjnym (w tym codziennej komunikacji online), jak i na poziomie strategicznym (w tym pozycjonowania marki w świadomości klientów i interesariuszy)

Program studiów jest tak skonstruowany, że umożliwia nie tylko poszerzenie wiedzy ale również praktycznych umiejętności, co wynika zarówno z doboru tematycznego, stosowanych metod dydaktycznych, jak i selekcji trenerów.

Liczba Godzin Liczba Semestrów Jednostka Prowadząca Cena
136 2 Kolegium Informatyki i Komunikacji 3400 zł
Studia podyplomowe Katowice

Zasady rekrutacji

Zasady rekrutacji dla kandydatów na studia podyplomowe dostępne są na stronie.

Zachęcamy do kontaktu poprzez rezerwację terminów drogą elektroniczną.

Możliwość rezerwacji terminów znajduje się w Terminarzu spotkań. W celu korzystania z kalendarza rezerwacji, należy zalogować się w domenie @uekat.pl.

Dział Studiów Podyplomowych i Szkoleń

Beata Zapiórkowska
Kierownik Działu 

email: beata.zapiorkowska@ue.katowice.pl
te.: +48 32257-7337 
ul. 1 Maja 50 Budynek: Rektorat; pok. 1.17
40-287 Katowice  

Agnieszka Czech
email: agnieszka.czech@ue.katowice.pl
tel.:  +48 32257-7749    
ul. 1 Maja 50 Budynek: Rektorat; pok. 1.16
40-287 Katowice 

Monika Maciążek
email: monika.maciazek@ue.katowice.pl
tel.: +48 32257-7738 
ul. 1 Maja 50 Budynek: Rektorat; pok. 1.15
40-287 Katowice

Magdalena Myrta
email: magdalena.myrta@ue.katowice.pl
tel.: +48 32577-7339 
ul. 1 Maja 50 Budynek: Rektorat; pok. 1.16
40-287 Katowice

Aneta Nowak
email: aneta.nowak@ue.katowice.pl
tel.: +48 32257-7731 
ul. 1 Maja 50 Budynek: Rektorat; pok. 1.15
40-287 Katowice

Dział Rekrutacji:

tel. +48 32257- 7012
e-mail: podyplomowe@ue.katowice.pl
pokój 2/17 w Centrum Nowoczesnych Technologii Informatycznych
ul. Bogucicka 5, Katowice
Godziny otwarcia biura: od poniedziałku do czwartku 8:00 - 14:00