Kierunki studiów podyplomowych w Kolegium Informatyki i Komunikacji

Trwa rekrutacja na wybrane kierunki. Na kierunki oznaczone gwiazdką (*) rekrutacja została zamknięta

Akademia Komunikacji Internetowej

Celem studiów podyplomowych Akademia Komunikacji Internetowej na Uniwersytecie Ekonomicznym w Katowicach jest zapoznanie słuchaczy z aktualną problematyką zarządzania komunikacją w Internecie. Proponowany zestaw modułów tematycznych jest skierowany do absolwentów uczelni wyższych, pracowników firm różnych branż oraz jednostek administracji publicznej, którzy są zainteresowani poznaniem praktycznych i teoretycznych zagadnień związanych z budowaniem strategii komunikacji w Internecie. Efektem dla absolwenta studiów podyplomowych jest uzyskanie kompetencji specjalisty do spraw komunikacji internetowej w organizacji.

Studia podyplomowe dedykowane są dla osób pracujących w przedsiębiorstwach oraz jednostkach administracyjnych, które są zainteresowane możliwościami rozwoju kariery zawodowej w obszarze zastosowania mediów elektronicznych do budowania wizerunku organizacji i kreowania marki, a także wyspecjalizowania się w zarządzaniu bezpieczeństwem  informacji w Internecie. Studia skierowane są do osób, które w przyszłości chciałyby specjalizować się w komunikacji internetowej dla potrzeb społecznych, marketingowych, organizacyjnych, np. zwiększenia sprzedaży, usprawnienia sposobów komunikacji i zarządzania w organizacji, poprawy obsługi klientów czy petentów dzięki wykorzystaniu nowoczesnych technik i mediów elektronicznych. Studia skierowane są również do osób poszukujących możliwości zmiany profilu zawodowego zgodnie z zapotrzebowaniem rynku. Pozwalają na rozwinięcie dotychczasowych kompetencji lub poszerzenie umiejętności związanych z komunikacją marketingową i wizerunkową w Internecie. Stwarzają szansę osiągnięcia sukcesu osobom aspirującym do aplikowania na stanowiska menadżerskie w organizacjach.

Liczba Godzin Liczba Semestrów Jednostka Prowadząca Cena
184 2 Kolegium Informatyki i Komunikacji 3900 zł
Więcej informacji

Analiza danych z wykorzystaniem narzędzi SAS

Uczestnikom studiów zostanie przekazana wiedza dotycząca architektury systemu SAS, sposobów wykorzystania narzędzi i wybranych produktów SAS przeznaczonych do budowy, przetwarzania i analizy danych. W szczególności metody będą koncentrować się na analizach data mining, analizach statystycznych oraz technikach optymalizacji. Umiejętności praktycznego stosowania metod kształtowane będą podczas laboratoriów na przykładach empirycznych dotyczących danych pochodzących z różnych branż.

 

 

Liczba Godzin Liczba Semestrów Jednostka Prowadząca Cena
200 2 Kolegium Informatyki i Komunikacji 4800 zł

Analiza i wizualizacja danych z wykorzystaniem narzędzi informatycznych

Proponowany zestaw modułów tematycznych umożliwia dostosowanie modelu kształcenia do potrzeb rynku pracy, przez:

• zapoznanie się z metodami przetwarzania i analiz danych w arkuszu kalkulacyjnym Excel oraz programie Statistica;

• podniesienie kwalifikacji analizy danych w różnych dziedzinach.

W ofercie studiów wyróżnia się dwie grupy modułów dydaktycznych:

• moduły przetwarzania danych w wybranych programach komputerowych;

• moduły zastosowań metod statystycznych analizy danych.

Studia są adresowane do

-        osób zamierzających pracować z bazami danych oraz przygotowujących bazy danych do analiz, jak również analityków,

-        absolwentów kierunków humanistycznych, którzy chcą wzbogacić swoje umiejętności o praktyczną znajomość metod ilościowych i ich stosowanie przy wykorzystaniu różnego rodzaju oprogramowania,

-        absolwentów uczelni ekonomicznych i technicznych posiadających wiedzę z metod ilościowych, ale chcących ugruntować ją i rozszerzyć o znajomość różnych narzędzi informatycznych służących analizie danych, 

-        kadry menadżerskiej ds. badań oraz właścicieli i pracowników małych i średnich przedsiębiorstw, chcących zdobyć nowe lub poszerzyć kwalifikacje celem usprawnienia procesu podejmowania decyzji biznesowych.

 

 

 

Liczba Godzin Liczba Semestrów Jednostka Prowadząca Cena
168 2 Kolegium Informatyki i Komunikacji 6000 zł
Więcej informacji

Analiza wielowymiarowych zbiorów danych

„Analiza wielowymiarowych zbiorów danych” jest kierunkiem doskonalącym kompetencje z zakresu analizy wielowymiarowych zbiorów danych II stopnia kształcenia na kierunku Informatyka i Ekonometria. Słuchacze poznają metody wielowymiarowej analizy danych oraz narzędzia STATISTICA i R. Od słuchaczy będzie wymagana podstawowa wiedza dotycząca analizy danych. Słuchacze będą mogli korzystać z gotowych rozwiązań jakie daje STATISTICA jak również będą mogli tworzyć swoje własne raporty z wykorzystaniem programu R. Proponowany kierunek wypełnia lukę w ofercie studiów podyplomowych proponując narzędzia Data Science.

Liczba Godzin Liczba Semestrów Jednostka Prowadząca Cena
168 2 Kolegium Informatyki i Komunikacji 4300 zł

Biznes na rynkach Azji – jak skutecznie komunikować się z partnerami ze Wschodu

Studia podyplomowe „Biznes na rynkach Azji – jak skutecznie komunikować się z partnerami ze Wschodu” są dedykowane przedsiębiorcom i menedżerom zainteresowanych budowaniem i rozwijaniem relacji biznesowych z partnerami azjatyckimi.

Zachodzące na świecie procesy z całą wyrazistością pokazują rosnące znaczenie Azji w globalnej gospodarce jako miejsca lokalizacji produkcji i wymiany handlowej oraz siły napędowej światowej gospodarki. Ważnymi rynkami biznesowymi jest zarówno Azja Wschodnia (Chiny, Japonia, Korea), Bliski Wschód, jak i Azja Zachodnia (Rosja).

Co istotne, kraje Azji są bardzo zróżnicowane pod względem dynamiki rozwojowej, systemów polityczno-gospodarczych, a także kultury i sposobów komunikowania. Różnice te mają wymierny wpływ na możliwość nawiązania i utrzymania relacji biznesowych. Dlatego niezwykle istotne jest poznanie specyfiki poszczególnych krajów i regionów Azji, a przede wszystkim sposobów skutecznej komunikacji biznesowej w tym obszarze instytucjonalno-kulturowym.

Studia mają unikatowy charakter – jako jedyne bowiem pozwalają poznać rynek Azji, a nie poszczególnych jej regionów czy krajów. Zajęcia prowadzone są przez pracowników naukowych i praktyków doświadczonych w prowadzeniu biznesu i skutecznej komunikacji na rynkach azjatyckich.

Zdobyta wiedza teoretyczna wraz nabytymi umiejętnościami praktycznymi przygotują uczestników studiów do nawiązywania współpracy i prowadzenia biznesu z kontrahentami azjatyckimi w kraju, jak i wchodzenia na rynki Azji.

Liczba Godzin Liczba Semestrów Jednostka Prowadząca Cena
154 2 Kolegium Informatyki i Komunikacji 4000 zł
Więcej informacji

Business English

Unikatowa oferta – anglojęzyczne studia podyplomowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach w cenie regularnych studiów! 

Wysoki poziom satysfakcji Słuchaczy poparty rekomendacjami – zobacz więcej tutaj:

ue.katowice.pl/jednostki/katedry/wiik/katedra-zarzadzania-relacjami-organizacji/rekomendacje/opinie-sluchaczy-studiow-podyplomowych-business-english

Prezentowany program kształcenia powstał w odpowiedzi na zapotrzebowanie rynku pracy na specjalistów posiadających zdywersyfikowane kompetencje. Polski rynek pracy zwłaszcza rynek etatów w korporacjach, potrzebuje specjalistów posiadających nie tylko kompetencje branżowe, ale i wielokulturowe i językowe. To, co czyni kierunek Business English unikatowym, to jego umiejscowienie na styku właśnie zarządzania i filologii angielskiej. W ramach programu kierunku Business English przedmioty specjalistyczne związane z biznesem pozwalają Słuchaczom zgłębić tajniki poruszania się we współczesnych korporacjach, planowania własnej kariery, marketingu i zarządzania zespołem, zaś przedmioty związane z nauką angielskiego, umożliwiają poszerzenie wiedzy, a przede wszystkim umiejętności w zakresie porozumiewania się w tym języku w mowie i piśmie. 

Liczba Godzin Liczba Semestrów Jednostka Prowadząca Cena
160 2 Kolegium Informatyki i Komunikacji 3500 zł

Business Intelligence w dużych zbiorach danych (Big Data)

Problematyka studiów dotyczy wykorzystania wybranych narzędzi z obszaru Business Intelligence oraz Big Data, dla celu wspomagania działań organizacji. W tym celu studenci poznają teoretyczne i praktyczne podstawy: budowy i tworzenia baz danych NoSQL, integracji danych analitycznych w przedsiębiorstwie, analizy danych z zastosowaniem wybranych języków programowania oraz ich wizualizacji. Zajęcia realizowane są z zastosowaniem najnowszych rozwiązań firmy SAS oraz innych dostawców. Uczestnicy studiów uzyskują dostęp do zaawansowanej bazy serwerowej, przygotowanej specjalnie dla celów dydaktycznych i odpowiadającej aktualnym rozwiązaniom stosowanym w organizacjach.

Liczba Godzin Liczba Semestrów Jednostka Prowadząca Cena
160 2 Kolegium Informatyki i Komunikacji 4099 zł

Menedżer ds. Kluczowych Klientów i Dyrektor Sprzedaży

Prestiżowy kierunek studiów: wśród wielu naszych absolwentów obserwujemy dynamiczne kariery w pionach handlowych przedsiębiorstw!

Wysoki poziom satysfakcji Słuchaczy poparty rekomendacjami:

www.ue.katowice.pl/jednostki/katedry/wiik/katedra-zarzadzania-relacjami-organizacji/rekomendacje/opinie-sluchaczy-studiow-podyplomowych-menedzer-ds-kluczowych-klientow-i-dyrektor-sprzedazy.html

Ponad 10 lat tradycji na rynku edukacyjnym.

Studia objęte patronatem Śląskiego Towarzystwa Marketingowego.

Kierunek studiów Menedżer ds. Kluczowych Klientów i Dyrektor Sprzedaży to specjalistyczne studia doskonalące, które od ponad dekady cieszą się dużym zainteresowaniem na Śląsku jako element oferty dydaktycznej Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach. Kierunek ten powstał na podstawie analizy sytuacji na rynku pracy i skierowany jest przede wszystkim do osób, które już mają pewne doświadczenie w służbach sprzedażowych, ale chciałyby uzyskać konkretne kompetencje, które liczą się do awansu w pionie sprzedażowym.

Liczba Godzin Liczba Semestrów Jednostka Prowadząca Cena
160 2 Kolegium Informatyki i Komunikacji 3500 zł

Metody i narzędzia zarządzania projektami

Celem studiów jest przekazanie wiedzy oraz umiejętności praktycznych w zakresie wykorzystania metod oraz narzędzi stosowanych w zarządzaniu projektami. Istotą studiów jest praktyczny wymiar zajęć oraz uwzględnienie w programie w sposób kompleksowy wszystkich aspektów bezpośrednio związanych z pracą zespołu projektowego. Słuchacze będą mieli również okazję udoskonalić swoje kompetencje w zakresie pracy zespołowej oraz grupowego podejmowania decyzji. W procesie kształcenia bardzo dużo uwagi poświęcone zostanie kwestii wykorzystania technologii informacyjno-komunikacyjnych w obszarze zarządzania projektami. 

Liczba Godzin Liczba Semestrów Jednostka Prowadząca Cena
160 2 Kolegium Informatyki i Komunikacji 3450 zł
Więcej informacji

Specjalista ds. PR i Brand Manager

Kierunek studiów Specjalista ds. PR i Brand Manager powstał w odpowiedzi na tendencję w biznesie i na rynku pracy w Polsce:

  • Polska to najważniejszy rynek Europy Wschodniej i baza wypadowa na rynki regionu dla korporacji międzynarodowych
  • Polskie firmy dążą obecnie do konkurowania marką i polepszania swojej pozycji w międzynarodowych łańcuchach dostaw
  • Poszukiwane są osoby, które potrafią rozwijając aktywa wizerunkowe organizacji zarówno na poziomie operacyjnym (w tym codziennej komunikacji online), jak i na poziomie strategicznym (w tym pozycjonowania marki w świadomości klientów i interesariuszy)

Program studiów jest tak skonstruowany, że umożliwia nie tylko poszerzenie wiedzy ale również praktycznych umiejętności, co wynika zarówno z doboru tematycznego, stosowanych metod dydaktycznych, jak i selekcji trenerów.

Liczba Godzin Liczba Semestrów Jednostka Prowadząca Cena
136 2 Kolegium Informatyki i Komunikacji 3400 zł
Studia podyplomowe Katowice

Zasady rekrutacji

Zasady rekrutacji dla kandydatów na studia podyplomowe dostępne są na stronie.

W razie pytań dotyczących studiów podyplomowych, zachęcamy do kontaktu z osobami obsługującymi studia podyplomowe w Konkretnych Kolegiach

W razie pytań i wątpliwości dotyczących procesu rekrutacji na studia podyplomowe prosimy o kontakt z

Działem Rekrutacji:

tel. +48 32257- 7012
e-mail: podyplomowe@ue.katowice.pl
pokój 2/17 w Centrum Nowoczesnych Technologii Informatycznych
ul. Bogucicka 5, Katowice
Godziny otwarcia biura: od poniedziałku do czwartku 8:00 - 14:00  

Biurem Wsparcia Kolegiów i Studiów Podyplomowych:

Kolegium Ekonomii

tel. +48 32257- 7738
e-mail: monika.maciazek@ue.katowice.pl

Kolegium Finansów

tel. +48 32257- 7731
e-mail: aneta.nowak@ue.katowice.pl

Kolegium Informatyki i Komunikacji oraz Kolegium Zarządzania

tel. +48 32257- 7749
e-mail: agnieszka.czech@ue.katowice.pl