Zasady wystawiania faktur za usługi edukacyjne - studia podyplomowe:

www.ue.katowice.pl/studia-podyplomowe/faktury.html