Konsultacje Władz Dziekańskich w roku akademickim 2018/2019

DZIEKAN WYDZIAŁU

Prof. dr hab. Jerzy Gołuchowski

pok. 106B

Czwartki: 11:30 - 13:00

PRODZIEKAN DS. NAUKI

Prof. UE dr hab. Andrzej Bajdak

pok. 109B

Czwartki: 11:30 - 13:00

PRODZIEKAN DS. STUDENTÓW

Prof. dr hab. Maciej Nowak

 pok. 112aB

Konsultacje w czasie letniej sesji egzaminacyjnej
czwartek, 13.06.2019 r.10:00 - 11:30
poniedziałek, 24.06.2019 r. UWAGA! ZMIANA TERMINU NA DZIEŃ 25.06.2019r.09:30 - 11:00
czwartek, 05.09.2019 r. 09:30 - 11:00
poniedziałek, 09.09.2019 r.11:30 - 13:00
poniedziałek, 23.09.2019 r.12:00 - 13:30
Konsultacje weekendowe
sobota, 29.06.2019 r.08:00 - 09:00

Godziny urzędowania Dziekanatu

Dziekanat Wydziału Informatyki i Komunikacji

Kierownik Dziekanatu

 Maria Górka
pok. 105 B
tel. (32) 257 7974
e-mail: mariola.gorka@ue.katowice.pl

Dziekanat Wydziału Informatyki i Komunikacji znajduje się w pokoju 111B

(tel. 257 79 77 lub 257 79 79) dziekanat.wiik(at)ue.katowice.pl

Dział Obsługi Procesu Kształcenia

Małgorzata Rogalska

e-mail: malgorzata.rogalska@ue.katowice.pl

 Ewa Kowalska

e-mail: ewa.kowalska@ue.katowice.pl

 Natalia Koziej

e-mail: natalia.koziej@ue.katowice.pl

Aktualne godziny urzędowania Dziekanatu Wydziału Informatyki i Komunikacji:

Poniedziałek

12:00 - 15:00

Wtorek

09:00 - 12:00
Środa 09:00 - 12:00

Czwartki

09:00 - 12:00
Piąteknieczynne
Pomoc materialna dla studentów 
Poniedziałek07:30 - 15:30
Wtorek 07:30 - 15:30
Środa 07:30 - 15:30
Czwartek 07:30 - 15:30
Piątek 07:30 - 15:30

Struktura Dziekanatu

Funkcja

Imię i Nazwisko

Pokój

Kontakt

 

Kierownik Dziekanatu

 

Dział Rozwoju Kadry Naukowo-Badawczej

 

Maria Górka

105B

Tel. (32) 257-79-74

mariola.gorka@ue.katowice.pl

 

Dział Obsługi Procesu Kształcenia, Obrony, Absolwenci

Imię i Nazwisko

Kierunek – studia stacjonarne I i II stopień

Pokój

Kontakt

Natalia Koziej

I stopień:

 • I rok Dziennikarstwo i Komunikacja Społeczna
 • II rok Informatyka i Ekonometria
 • III rok Informatyka

II stopień:

 • I rok Dziennikarstwo i Komunikacja Społeczna
 • II rok Informatyka
 

111B

Tel. (32) 257-79-79 lub 79-77

dziekanat.wiik@ue.katowice.pl

natalia.koziej@ue.katowice.pl

 

Małgorzata Rogalska

I stopień:

 • I rok Informatyka i Ekonometria
 • II rok Informatyka
 • III rok Dziennikarstwo i Komunikacja Społeczna

II stopień:

 • I rok Informatyka
 • II rok Informatyka i Ekonometria

 

111B

Tel. (32) 257-79-79 lub 79-77

dziekanat.wiik@ue.katowice.pl

malgorzata.rogalska@ue.katowice.pl

 

Ewa Kowalska

I stopień:

 • I rok Informatyka
 • II rok Dziennikarstwo i Komunikacja Społeczna
 • III rok Informatyka i Ekonometria

II stopień:

 • I rok Informatyka i Ekonometria
 • II rok Dziennikarstwo i Komunikacja Społeczna

 

111B

Tel. (32) 257-79-79 lub 79-77

dziekanat.wiik@ue.katowice.pl

ewa.kowalska@ue.katowice.pl

 

Kierunek – studia niestacjonarne I i II stopień

Imię i Nazwisko

Pokój

Kontakt

 

Studia niestacjonarne  - wszystkie kierunki :

Informatyka, Informatyka i ekonometria, Dziennikarstwo i Komunikacja Społeczna

 

Ewa Kowalska

Małgorzata Rogalska

Natalia Koziej

 

111B

 

dziekanat.wiik@ue.katowice.pl

ewa.kowalska@ue.katowice.pl

malgorzata.rogalska@ue.katowice.pl

natalia.koziej@ue.katowice.pl

 

Dział Obsługi Absolwentów i Słuchaczy Studiów Podyplomowych

Studia podyplomowe

(wszystkie kierunki w ramach oferty Wydziału)

 

Obsługa studiów doktoranckich

 

 

Karolina Nowrotek

 

110B

Tel. (32) 257-73-96

podyplomowe.wiik@ue.katowice.pl

karolina.nowrotek@ue.katowice.pl

 

 

doktoranckie.wiik@ue.katowice.pl

karolina.nowrotek@ue.katowice.pl

 

Pomoc materialna dla studentów

Krystyna Stawinoga

108 A

 

Tel. (32) 257 7976

krystyna.stawinoga@uekat.pl

 

 

Dział Wsparcia Zespołów Naukowo-Dydaktycznych 

 

Izabela Pietrzyk

 • Katedra Dziennikarstwa Ekonomicznego i Nowych Mediów
 • Katedra Demografii i Statystyki Ekonomicznej
 • Katedra Inżynierii Wiedzy
 • Katedra Informatyki

112B

Tel. (32) 257-79-84 lub 79-82

 

katedry.wiik@ue.katowice.pl

izabela.pietrzyk@ue.katowice.pl

Iwona Kornek-Haberla

 • Katedra Projektowania i Analizy Komunikacji
 • Katedra Zarządzania Relacjami Organizacji
 • Katedra Badań Rynkowych i Marketingowych
 • Katedra Badań Operacyjnych

112B

Tel. (32) 257-79-84 lub 79-82

katedry.wiik@ue.katowice.pl

iwona.kornek-haberla@ue.katowice.pl