Warunki zaliczania semestru na Wydziale Informatyki i Komunikacji

 


1. Podstawą zaliczenia semestru jest zdanie wszystkich obowiązujących egzaminów i wymaganych  zaliczeń potwierdzonych stosownymi wpisami w wirtualnej uczelni oraz uzyskanie 30 punktów ECTS.

      2. Studenci są zobowiązani do sprawdzania i kontrolowania wpisów uzyskanych ocen.