Skład osobowy WKW WIiK

Członkowie Wydziałowej Komisji Wyborczej na kadencję 2016-2020

 

Przedstawiciele nauczycieli akademickich zatrudnionych na stanowisku

profesora zwyczajnego oraz nauczycieli akademickich posiadających stopień

naukowy doktora habilitowanego:

 

1. dr hab. Małgorzata Pańkowska, prof. UE - przewodnicząca

2. dr hab. Tomasz Wachowicz, prof. UE - z-ca przewodniczącej

 

Przedstawiciele pozostałych nauczycieli akademickich:

 

3. dr Karina Cicha

4. mgr Kinga Kajfosz

 

Przedstawiciel pracowników niebędących nauczycielami akademickimi:

5. mgr Beata Humańska - sekretarz

 

Przedstawiciel Samorządu Studenckiego:

6. Anna Adamczyk