Artykuł dr Przemysława Juszczuka ukazał się w renomowanym czasopiśmie


W styczniu w czasopiśmie Applied Soft Computing - ELSEVIER SCIENCE BV (IF 2017 = 3.907, IF 5-letni = 4,004 ) ukazał się artykuł naukowy dr Przemysława Juszczuka "A novel approximate method of computing extended Nash equilibria" https://doi.org/10.1016/j.asoc.2019.01.003. W pracy zaproponowany został mechanizm umożliwiający wyznaczanie równowag Nasha i ich rozszerzeń dla gier n-osobowych bazujący na algorytmach ewolucyjnych.