dr hab. Maciej Nowak profesorem nauk ekonomicznych


Miło nam poinformować, że Prezydent RP postanowieniem z dnia 8 stycznia 2019 nadał dr hab. Maciejowi Nowakowi tytuł naukowy profesora nauk ekonomicznych.