Konkurs na najlepszą pracę magisterką

Jeżeli jesteś autorem pracy magisterskiej dot. rozwoju obszarów wiejskich z dziedziny nauk społecznych zgłoś się do II edycji Konkursu i wygraj do 3 000 zł!


Instytut Rozwoju Wsi i Rolnictwa PAN (IRWIR PAN) wraz z Fundacją "Europejski Fundusz Rozwoju Wsi Polskiej – Counterpart Fund” (EFRWP) organizuje Konkurs, którego celem jest promowanie tematyki rozwoju obszarów wiejskich. Szczególnie zwraca uwagę na zagadnienia dotyczące tematyki przemian społeczno-gospodarczych na polskiej wsi. Dlatego organizatorzy, chcieliby wyróżnić prace magisterskie opisujące tę problematykę.

Do Konkursu można zgłaszać prace magisterskie w języku polskim lub angielskim, których obrona odbyła się w roku kalendarzowym 2017 i 2018.

Prace należy wysłać w terminie do 5 maja. 

Autorzy najlepszych prac mają szansę wygrać:

  • I miejsce - 3 000 zł,
  • II miejsce - 2 000 zł,
  • III miejsce - 1 000 zł.

Regulamin, formularz zgłoszeniowy oraz więcej informacji znajdziecie na oficjalnej stronie www Konkursu.