XII edycja Konkursu o Nagrodę Prezesa NBP

Absolwenci i studenci polskich uczelni, wysyłając pracę magisterską z zakresu nauk ekonomicznych mają szansę wygrać nagrodę główną w wysokości aż 15 000 zł. Jesteście zainteresowani?


Narodowy Bank Polski organizuje już XII edycję Konkursu o Nagrodę Prezesa NBP za najlepszą pracę magisterską. Konkurs ma na celu zwiększenie zainteresowania studentów tematami takimi jak: makroekonomia i finanse, polityka pieniężna oraz rynki finansowe.

Tegoroczna edycja pozwala wziąć udział wszystkim autorom, których prace magisterskie zostały obronione na uczelniach na terenie Polski w ciągu roku kalendarzowego poprzedzającego datę od 1 stycznia do 31 grudnia 2018 r.

Wyboru najlepszych prac dokona Kapituła konkursowa, która przyzna nagrody:

  • I miejsce - 15 000 zł,
  • II miejsce - 10 000 zł,
  • III miejsce - 7 000 zł,
  • oraz dwa wyróżnienia po 5 000 zł.

Pracę konkursową wraz z formularzem zgłoszeniowym należy przesłać do 14 czerwca 2019 r. na adres:

Narodowy Bank Polski
Departament Edukacji i Wydawnictw
ul. Świętokrzyska 11/21, 00-919 Warszawa

z dopiskiem Konkurs na pracę magisterską.

Szczegóły Konkursu, regulamin oraz formularz zgłoszeniowy znajdują się na oficjalnej stronie NBP.