Aktualności

Ważne!!! Dotyczy języków obcych

III rok, kierunek: Informatyka i Ekonometria Przypominamy o obowiązku zdania egzaminu z jednego języka obcego w ramach programu studiów. Jeśli ktoś planuje podejście do egzaminu w ostatniej sesji, czyli w lecie 2016/2017, prosimy o kontakt z mgr... [Więcej]


Seminarium „Bezpieczeństwo w firmie: rzeczywistość czy ułuda”

Katedra Informatyki WIiK zaprasza Pracowników i Studentów w dniu 7 lutego 2017r.  w godz. 17.00-19:30 do  Aula CNTI przy ul. Bogucickiej 5,  na seminarium „Bezpieczeństwo w firmie: rzeczywistość czy ułuda” Wydarzenie organizowane... [Więcej]


Zebranie naukowe Instytutu Analizy i Wspomagania Decyzji Zarządczych

Zebranie naukowe Instytutu Analizy i Wspomagania Decyzji Zarządczych odbędzie się w dniu 18.01.2017r. (środa) o godz. 17.00 w sali 3/15@ (CNTI). Program zebrania: 1. mgr Piotr Namieciński "Metody wielokryterialnego wspomagania decyzji w... [Więcej]


I Międzynarodowa Konferencja Naukowa "Religia i kultura w cyfrowych mediach"

1 grudnia 2016 r. w Akademii Ignatianum w Krakowie odbyła się I Międzynarodowa Konferencja Naukowa "Religia i kultura w cyfrowych mediach", zorganizowana przez Akademię Ignatianum w Krakowie oraz Katedrę Dziennikarstwa Ekonomicznego i Nowych Mediów... [Więcej]


Zebranie naukowe Instytutu Analizy i Wspomagania Decyzji Zarządczych

Zebranie naukowe Instytutu Analizy i Wspomagania Decyzji Zarządczych odbędzie się w dniu 14.12.2016r. (środa) o godz. 17.00 w sali 3/15@ (CNTI). Program zebrania: 1. dr inż. Anna Sołtysik-Piorunkiewicz "Społeczne, organizacyjne i techniczne... [Więcej]


Pracownik Katedry Dziennikarstwa Ekonomicznego i Nowych Mediów z wykładami na Uniwersytecie im. Konstantyna Filozofa w Nitrze

Dr Katarzyna Walotek-Ściańska, adiunkt w Katedrze Dziennikarstwa Ekonomicznego i Nowych Mediów wygłosiła wykłady w języku słowackim dla studentów Katedry Masmediálnej Komunikácie a Reklamy Filozofickej Fakulty Univerzity Konštantína Filozofa v... [Więcej]


Informacja dla studentów III roku o zapisach na egzamin lub zajęcia językowe w semestrze letnim 2016/2017

Oferta dydaktyczna na egzamin z języka angielskiego na poziomie B2 dla studentów III roku otwarta będzie do 13 grudnia. Zapis na egzamin oznacza zakończenie kursu języka angielskiego, umożliwiając jednocześnie wybór nauki innego języka. Oferta na... [Więcej]