Lista zagadnień egzaminacyjnych

Kierunek: Informatyka i Ekonometria

  1. Studia I stopnia
  2. Studia II stopnia

Kierunek: Informatyka

  1. Studia I stopnia
  2. Studia II stopnia

Kierunek: Dziennikarstwo i Komunikacja Społeczna

  1. Studia I stopnia
  2. Studia II stopnia