Kontakt

Dział Wsparcia Zespołów Naukowo-Dydaktycznych

katedry.kz@ue.katowice.pl

 

Adres do korespondencji

Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
ul. 1 Maja 50
40-287 Katowice