Jakość kształcenia (KRK)

Wewnętrzny system zapewniania jakości kształcenia na Wydziale Zarządzania

Rady Programowe kierunków prowadzonych na Wydziale Zarządzania

Wydziałowa Komisja ds. Jakości Kształcenia (2016-2020)

Standardy prac magisterskich i licencjackich

-----------------------------------------------------

Efekty kształcenia (KRK)

Efekty kształcenia dla kierunków studiów I i II stopnia prowadzonych na Wydziale Zarządzania

 

Efekty kształcenia i macierze pokrycia dla poszczególnych kierunków:

Analityka gospodarcza

 

Finanse menedżerskie

 

Gospodarka turystyczna


International Business

 

Logistyka

 

Międzynarodowe stosunki gospodarcze 

 

Zarządzanie 


Efekty kształcenia przypisane praktykom
(zobacz)

-----------------------------------------------------

Efekty kształcenia dla studiów III stopnia prowadzonych na Wydziale Zarządzania z dyscyplin:
 

  1. nauk o zarządzaniu

  2. ekonomii 

uchwała RW z dnia 25.04.2013

--------------------------------------------------
WERYFIKACJA EFEKTÓW KSZTAŁCENIA
NA STUDIACH I-go i II-go STOPNIA

Formularze oceny poszczególnych kierunków (dla wylosowanych przedmiotów) oraz ich karty wyników w sem. letnim w  roku akad. 2018/2019

kierunek: Analityka gospodarcza
-  Pomiar satysfakcji klienta (formularz oceny)
-  Metody klasyfikacji w badaniach rynku (formularz oceny)

kierunek: Finanse menedżerskie
-  Język obcy I (formularz oceny)
-  Audyty jakościowe (formularz oceny)


kierunek: Gospodarka turystyczna
- Ekonomika turystyki (formularz oceny)
- Prognozowanie gospodarcze (formularz oceny)

kierunek: International Business
- Introduction to Business Law (formularz oceny)
- International Human Resource Management (formularz oceny)

kierunek: Logistyka
- Zarządzanie procesami produkcji (formularz oceny)
- Analiza dynamiki łańcuchów dostaw (formularz oceny)

kierunek: Międzynarodowe stosunki gospodarcze
- Funkcjonowanie UE (formularz oceny)

kierunek: Zarządzanie
- Informatyka w zarządzaniu (formularz oceny)
- Zarządzanie procesami (formularz oceny)

 

Formularze oceny poszczególnych kierunków (dla wylosowanych przedmiotów) oraz ich karty wyników w sem. zimowym w  roku akad. 2018/2019

kierunek: Analityka gospodarcza
-  Logika (formularz oceny)
-  Statystyka małych obszarów (formularz oceny)

kierunek: Finanse menedżerskie
-  Finanse publiczne (formularz oceny)
-  Filozofia zarządzania (formularz oceny)


kierunek: Gospodarka turystyczna
- Etyka (formularz oceny)
- Zarządzanie jakością usług w regionie turystycznym - wykład (formularz oceny)
- Zarządzanie jakością usług w regionie turystycznym - ćwiczenia (formularz oceny)

kierunek: International Business
- Customer behaviour (formularz oceny)
- International business strategy (formularz oceny)(formularz oceny ang)

kierunek: Logistyka
- Rachunkowość (formularz oceny)
- Handel elektroniczny (formularz oceny)

kierunek: Międzynarodowe stosunki gospodarcze
- Mikroekonomia (formularz oceny)

kierunek: Zarządzanie
- Język obcy I (formularz oceny)
- Makroekonomia (formularz oceny)

 

Formularze oceny poszczególnych kierunków (dla wylosowanych przedmiotów) oraz ich karty wyników w sem. letnim w  roku akad. 2017/2018

kierunek: Analityka gospodarcza
-  Rachunek prawdopodobieństwa (formularz oceny)
-  Modelowanie i prognozowanie zjawisk jakościowych (formularz oceny)

kierunek: Finanse menedżerskie
- Marketing (formularz oceny)


kierunek: Gospodarka turystyczna
- Zarządzanie finansami przedsiębiorstw turystycznych (formularz oceny)
- Międzynarodowe porównania konsumpcji turystycznej (formularz oceny)

kierunek: International Business
- Language II (formularz oceny)
- International human resource management (formularz oceny)

kierunek: Logistyka
- Podstawy finansów (formularz oceny)
- Ubezpieczenia w logistyce (formularz oceny)

kierunek: Międzynarodowe stosunki gospodarcze
- Język obcy II (formularz oceny)

kierunek: Zarządzanie
- Finanse (formularz oceny)
- Informatyka w zarządzaniu (formularz oceny)
- Zarządzanie logistyczne (formularz oceny)

 

Formularze oceny poszczególnych kierunków (dla wylosowanych przedmiotów) oraz ich karty wyników w sem. zimowym w  roku akad. 2017/2018

kierunek: Analityka gospodarcza
-  Etyka (formularz oceny)
-  Modelowanie i wycena instrumentów finansowych (formularz oceny)

kierunek: Finanse menedżerskie
- Matematyka (formularz oceny)

kierunek: Gospodarka turystyczna
- Zarządzanie przedsiębiorstwem turystycznym (formularz oceny)
- Filozofia zarządzania (formularz oceny)

kierunek: International Business
- International Transport and Logistics (formularz oceny)
- Intercultural Skills Training (formularz oceny)

kierunek: Logistyka
- Elementy towaroznawstwa (formularz oceny)
- Handel elektroniczny (formularz oceny)

kierunek: Międzynarodowe stosunki gospodarcze
- Międzynarodowe standardy jakości (formularz oceny)

kierunek: Zarządzanie
- Controlling (formularz oceny)
- Zarządzanie projektami (formularz oceny)
- Marketing regionów turystycznych (formularz oceny)
- Nowoczesne ZZL (formularz oceny)

 

Formularze oceny poszczególnych kierunków (dla wylosowanych przedmiotów) oraz ich karty wyników w sem. letnim w  roku akad. 2016/2017

kierunek: Analityka gospodarcza
- Analizy statystyczne z pakietem SAS (formularz oceny)
- Język obcy (formularz oceny)

kierunek: Finanse menedżerskie
- Rachunkowość (formularz oceny)

kierunek: Gospodarka turystyczna
- Podstawy finansów (formularz oceny)
- Międzynarodowe porównania konsumpcji turystycznej (formularz oceny)

kierunek: International Business
- Management of European Union Funds (formularz oceny)
- Global Financial Markets (formularz oceny)

kierunek: Logistyka
- Projektowanie procesów (formularz oceny)
- Przedsiębiorstwa wirtualne (formularz oceny)

kierunek: Międzynarodowe stosunki gospodarcze
- Ubezpieczenia w międzynarodowym obrocie towarowym (formularz oceny)

kierunek: Zarządzanie
- Teoria potrzeb i konsumpcji (formularz oceny)
- Zachowania konsumentów (formularz oceny)

 

Formularze oceny poszczególnych kierunków (dla wylosowanych przedmiotów) oraz ich karty wyników w sem. zimowym w roku akad. 2016/2017

kierunek: Analityka gospodarcza
- Ekonomika i finanse gospodarstw domowych (formularz oceny)
- Wielowymiarowa analiza statystyczna  (formularz oceny)

kierunek: Finanse menedżerskie
- Rachunek efektywności inwestycji (formularz oceny)

kierunek: Gospodarka turystyczna
- Zastosowanie matematyki w ekonomii i zarządzaniu (formularz oceny)
- Badania międzynarodowych rynków turystycznych (formularz oceny)

kierunek: International business
- European Union Institutions and Policies (formularz oceny)
- Interantional Business Strategy (formularz oceny)

kierunek: Logistyka
- Etyka zawodowa (formularz oceny)
- Projektowanie systemów i procesów logistycznych (formularz oceny)

kierunek: Międzynarodowe stosunki gospodarcze
- Międzynarodowe stosunki gospodarcze I (formularz oceny)
- Finanse międzynarodowe przedsiębiorstw (formularz oceny)

kierunek: Zarządzanie
- Marketing terytorialny (formularz oceny)
- Marketing międzynarodowy (formularz oceny)

 

Formularze oceny poszczególnych kierunków (dla wylosowanych przedmiotów) oraz ich karty wyników w sem. letnim  w roku akad. 2015/2016

kierunek: Analityka gospodarcza
- Analiza matematyczna (formularz oceny) (formularz wyników)
- Metody aktuarialne (formularz oceny) (formularz wyników)

kierunek: Finanse menedżerskie
- Finanse (formularz oceny) (formularz wyników)

kierunek: Gospodarka turystyczna
- Geografia turystyczna (formularz oceny) (formularz wyników)
- Makroekonomia (formularz oceny) (formularz wyników)

kierunek: International Business
- Principles of Marketing (formularz oceny) (formularz wyników)
- Business Forecasting (formularz oceny) (formularz wyników)

kierunek: Logistyka
- Socjologia (formularz oceny) (formularz wyników)
- Sieci logistyczne (formularz oceny) (formularz wyników)

kierunek: Międzynarodowe stosunki gospodarcze
- Rozliczenia w obrocie międzynarodowym (formularz oceny) (formularz wyników)
- Logistyka międzynarodowa (formularz oceny) (formularz wyników)

kierunek: Zarządzanie
- Merchandising (formularz oceny) (formularz wyników)
- Zarządzanie strategiczne (formularz oceny) (formularz wyników)


Formularze oceny poszczególnych kierunków (dla wylosowanych przedmiotów) oraz ich karty wyników w sem. zimowym w roku akad. 2015/2016


kierunek: Analityka gospodarcza
- Podstawy Zarządzania (formularz oceny) (formularz wyników)
- Metody fundamentalne i techniczne w inwestowaniu (formularz oceny) (formularz wyników)

kierunek: Gospodarka turystyczna
- Marketing w turystyce (formularz oceny) (formularz wyników)
- Zarządzanie projektami w turystyce (formularz oceny) (formularz wyników)

kierunek: Finanse menedżerskie
- Finanse przedsiębiorstw (formularz oceny) (formularz wyników)

kierunek: International Business
- Market entry strategies (formularz oceny) (formularz wyników)
- Language I (formularz oceny) (formularz wyników)

kierunek: Logistyka
- Infrastruktura logistyczna (formularz oceny) (formularz wyników)
- Rachunek kosztów działań logistycznych (formularz oceny) (formularz wyników)

kierunek: Międzynarodowe stosunki gospodarcze
- Międzynarodowe stosunki gospodarcze 1 (formularz oceny) (formularz wyników)

kierunek: Zarządzanie
- Mikroekonomia (formularz oceny) (formularz wyników)
- Ochrona interesów konsumenta (formularz oceny) (formularz wyników)


Formularze oceny poszczególnych kierunków (dla wylosowanych przedmiotów) oraz ich karty wyników w sem. letnim w roku akad. 2014/2015


kierunek: Analityka gospodarcza
- Analizy statystyczne z pakietem SAS (formularz oceny) (formularz wyników)
- Modelowanie wybranych procesów gospodarczych (formularz oceny) (formularz wyników)

kierunek: Gospodarka turystyczna
- Internet w turystyce (formularz oceny) (formularz wyników)
- Przedsiębiorczość i innowacje w biznesie turystyczny (formularz oceny) (formularz wyników)

kierunek: Finanse menedżerskie
- Język obcy I/II (formularz oceny) (formularz wyników)

kierunek: International Business
- International Marketing in Europe (formularz oceny) (formularz wyników)
- International HRM (formularz oceny) (formularz wyników)


kierunek: Logistyka
- Zarządzanie produkcją i usługami (formularz oceny) (formularz wyników)
- Logistyka miejska (formularz oceny) (formularz wyników)

kierunek: Międzynarodowe stosunki gospodarcze
- Statystyka opisowa (formularz oceny) (formularz wyników)

kierunek: Zarządzanie
- Statystyka opisowa (formularz oceny) (formularz wyników)
- Autoprezentacja menedżera (formularz oceny) (formularz wyników)


Formularze oceny poszczególnych kierunków (dla wylosowanych przedmiotów) oraz ich karty wyników w sem. zimowym w roku akad. 2014/2015 


kierunek: Analityka gospodarcza
- Statystyczna analiza decyzji: (formularz oceny) (formularz wyników)

kierunek: Finanse menedżerskie
- Podstawy zarządzania (formularz oceny) (formularz wyników)

Kierunek: Gospodarka turystyczna
- Język obcy specjalnościowy (formularz oceny) (formularz wyników)
- Zachowania konsumentów usług turystycznych (formularz oceny) (formularz wyników)
- Zarządzanie jakością usług w regionie turystycznym (formularz oceny) (formularz wyników)

Kierunek: International Business
- Organizational behaviour (formularz oceny)  (formularz wyników)
- Alliances, mergers and acquisitions (formularz oceny)  (formularz wyników)

Kierunek: Logistyka
- Infrastruktura logistyczna (formularz oceny) (formularz wyników)
- Metody i techniki sprzedaży usług logistycznych (formularz oceny) (formularz wyników)

Kierunek: Międzynarodowe stosunki gospodarcze
- Technologie informacyjne (formularz oceny) (formularz wyników)
- Statystyka matematyczna (formularz oceny) (formularz wyników)

Kierunek: Zarządzanie
- Mikroekonomia (formularz oceny) (formularz wyników)
- Marketing międzynarodowy (formularz oceny) (formularz wyników)

 

Formularze oceny poszczególnych kierunków (dla wylosowanych przedmiotów) oraz ich karty wyników w roku akad. 2013/2014

- Analityka gospodarcza (formularz oceny)  (formularz wyników)
- Gospodarka turystyczna (formularz oceny)  (formularz wyników)
- International Business (formularz oceny)  (formularz wyników)
- Logistyka (formularz oceny)  (formularz wyników)
- MSG (formularz oceny)  (formularz wyników)
- Zarządzanie S1st (formularz oceny)  (formularz wyników)
- Zarządzanie S2st (formularz oceny)  (formularz wyników)


----------------------------------------------------

System S4

---------------------------------------------------

Skład Rad Programowych Kierunków (więcej)

Kuratorzy kierunków (więcej)
---------------------------------------------------

Ważniejsze akty prawne