Oferta dydaktyczna w roku akademickim 2013/2014

     Katowice

     BOND

     ROND

Plany i programy studiów 2013/2014

-------------------
studia stacjonarne I stopnia - programy studiów

prezentacja promotorów

   - Analityka gospodarcza
   - Gospodarka turystyczna
   - International Business
   - Logistyka
   - Międzynarodowe stosunki gospodarcze
   - Zarządzanie

prezentacja specjalności

     wybór ścieżki kształcenia przez studentów I roku studiów od r. akad. 2014/2015 odbędzie się poprzez wirtualny dziekanat w dniach 07.04 - 13.04 br., specjalność na kierunku studiów zostanie uruchomiona wtedy, gdy wybór zadeklaruje minimum 25 studentów.

-------------------
studia niestacjonarne I stopnia - programy studiówhttp://www.studenci.ue.katowice.pl/fileadmin/user_upload/WZ/dziekanat/kuratorzy_specjalnosci_kierunkow_wz.pdf