Oferta dydaktyczna w roku akademickim 2014/2015

Plany i programy studiów

------------------
studia I stopnia (stacjonarne/niestacjonarne) - programy studiów

          Prezentacja specjalności na kierunku Zarządzanie

          - studia stacjonarne
         
          - studia niestacjonarne


          Prezentacja sylwetek promotorów - studia stacjonarne

          (wybór promotora w terminie 20 - 26 listopad 2015 r.)

          - Analityka gospodarcza

          - Finanse menedżerskie

          - Gospodarka turystyczna

          - International Business

          - Logistyka

          - Międzynarodowe stosunki gospodarcze

          - Zarządzanie


          Prezentacja sylwetek promotorów - studia niestacjonarne

         (wybór promotora w terminie 20 - 26 listopad 2015 r.)

          - Logistyka

          - Zarządzanie

------------------
studia II stopnia (stacjonarne/niestacjonarne)


http://www.studenci.ue.katowice.pl/fileadmin/user_upload/WZ/dziekanat/kuratorzy_specjalnosci_kierunkow_wz.pdf