Oferta dydaktyczna dla studentów z naboru 2016/2017

 

Kierunki i specjalności w ofercie (więcej)

Programy studiów

 

------------------

studia I stopnia (stacjonarne/niestacjonarne) - programy studiów

 

          Prezentacja specjalności na kierunku Zarządzanie

              - studia stacjonarne
              - studia niestacjonarne

 ------------------


studia II stopnia (stacjonarne/niestacjonarne) - programy studiów

 

         Prezentacja specjalności na kierunku Logistyka

                - studia stacjonarne

 

 

                - studia niestacjonarne

         Prezentacja specjalności na kierunku Zarządzanie

                - studia stacjonarne

                - studia niestacjonarne

 

Wybór promotora

Prezentacja sylwetek promotorów (wybór promotora w terminie 22-27 listopada 2017 r.)

studia stacjonarne pierwszego stopnia

studia niestacjonarne pierwszego stopnia

 

Prezentacja sylwetek promotorów (wybór promotora nastąpił w listopadzie 2016 r.)

studia stacjonarne drugiego stopnia

studia niestacjonarne drugiego stopnia