Oferta dydaktyczna dla studentów z naboru 2017/2018


Kierunki i specjalności w ofercie (więcej)

Programy studiów (więcej)

 

Prezentacja sylwetek promotorów - studia pierwszego stopnia
(wybór promotora w terminie 26-27 listopada 2018 r.) 
 
 

studia stacjonarne pierwszego stopnia

studia niestacjonarne pierwszego stopnia

 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------

Prezentacja specjalności na kierunku Logistyka (studia drugiego stopnia)
- studia stacjonarne i niestacjonarne

Prezentacja specjalności na kierunku Zarządzanie (studia pierwszego stopnia):
- studia stacjonarne
- studia niestacjonarne

Prezentacja specjalności na kierunku Zarządzanie (studia drugiego stopnia):
- studia stacjonarne
- studia niestacjonarne

 

Prezentacja sylwetek promotorów - studia drugiego stopnia
(wybór promotora w terminie 22-27 listopada 2017 r.)

studia stacjonarne drugiego stopnia

studia niestacjonarne drugiego stopnia