Oferta dydaktyczna dla studentów z naboru 2018/2019

Kierunki i specjalności w ofercie (więcej)

Programy studiów (więcej)

 

 

Prezentacja specjalności na kierunku Logistyka (studia drugiego stopnia)
- studia stacjonarne
- studia niestacjonarne

Prezentacja specjalności na kierunku Zarządzanie (studia pierwszego stopnia):
- studia stacjonarne
- studia niestacjonarne

 


Prezentacja specjalności na kierunku Zarządzanie (studia drugiego stopnia):
- studia stacjonarne
- studia niestacjonarne

 

Prezentacja sylwetek promotorów - studia drugiego stopnia
(wybór promotora w terminie 26-27 listopada 2018 r.)  

studia stacjonarne drugiego stopnia

studia niestacjonarne drugiego stopnia