Władze Kolegium

prof. dr hab. Wojciech Dyduch

Przewodniczący Kolegium Zarządzania

prof. dr hab. Wojciech Dyduch


W związku z wyjazdem służbowym w dn. 17.12 konsultacje zostają przełożone na dzień 13.12 godz. 10.00 p. 210B

Wojciech Dyduch jest badaczem problemów zarządzania strategicznego i przedsiębiorczości organizacyjnej. Był prodziekanem ds. dydaktyki, prorektorem ds. edukacji, prodziekanem ds. rozwoju. Obecnie pełni funkcje wiceprzewodniczącego Komitetu Nauk Organizacji i Zarządzania PAN, członka Rady Doskonałości Naukowej. Został powołany do Rady ds. Przedsiębiorczości przy Prezydencie RP.

Kontakt:

do dnia 25.03.br konsultacje odbywają się drogą mailową.

 

Konsultacje dla pracowników: Wtorki godz. 10.00-11.30

Konsultacje dla studentów: Wtorki godz. 11.40-13.10