Postępowania hablitacyjne w toku oraz zakończone

2019 ROK

Dr Aleksandra Grabowska-Powaga - postępowanie w toku

Dr Monika Kulikowska-Pawlak - postępowanie w toku

Dr Marcin Komańda - postępowanie w toku

Dr Sławomir Czech - postępowanie w toku

Dr hab. Małgorzata Kieżel - postępowanie zakończone