Przewody zakończone

Dr Katarzyna Susabowska-Antkowiak

Dr Adam Janiszewski

Dr Krzysztof Zowada

Dr Łukasz Wachstiel

Dr Gabriela Hanus

Dr Marcin Marzec

Dr Dariusz Grabara

Dr Anna Krzysztofek

Dr Tomasz Bąk

Dr Michał Miłek

Dr Rafał Paprocki

Dr Paweł Piotrowski

Dr inż. Mirosława Jendryczko

Dr Izabella Kozłowska

Dr Jagoda Gola

Dr  Marcin Bałon

Dr Bartłomiej Janusz

Dr Agnieszka Hat

Dr Milena Gojny-Zbierowska

Dr Klaudia Plażyk

Dr Agnieszka Kristof

Dr Jacek Stelmach

Dr Karolina Mucha-Kuś

Dr Iwonka Burka

Dr Justyna Brzezińska

Dr Mariusz Rogalski

Dr Regina Lenart

Dr Wojciech Wojaczek