Dział Obsługi Procesu Kształcenia

Prodziekan ds. Nauki
prof. dr hab. Grzegorz Kończak
pok. 215 A
Konsultacje:
16.09.2019 - godz. 15.00-16.00
25.09.2019 - godz. 14.00-15.00

 

Prodziekan ds. Edukacji i Internacjonalizacji
dr hab. Justyna Matysiewicz, prof. UE

pok. 213 A
Konsultacje:
27.08.2019 - godz: 9:00 - 10:30
03.09.2019 - godz: 9:00 - 10:30
24.09.2019 - godz: 13:00 - 14:30

 

 

Prodziekan ds. Rozwoju
prof. dr hab. Wojciech Dyduch

pok. 210 A
Konsultacje:
5.09.2019 - godz. 11.00-12.30
12.09.2019 - godz. 11.00-12.30
26.09.2019 - godz. 11.00-12.30

 

 

Kierownik Dziekanatu
Marta Hulbój-Niziałek

tel.: (32) 257 7200 pok. 219 A
e-mail: marta.hulboj@ue.katowice.pl