Harmonogram letniej sesji poprawkowej w roku akademickim 2018/2019

 Terminy egzaminów poprawkowych:

Terminy zaliczeń poprawkowych (UWAGA dokument zawiera dwa arkusze: studia stacjonarne oraz niestacjonarne)  

 

 

Harmonogram roku akademickiego 2018/2019

Semestr zimowy

 • okres zajęć na studiach stacjonarnych 1.10.2018 – 29.01.2019
 • okres zajęć na studiach niestacjonarnych 6.10.2018 – 3.02.2019
 • wakacje zimowe 22.12.2018 – 6.01.2019
 • zimowa sesja egzaminacyjna na studiach stacjonarnych 30.01.2019 – 8.02.2019
 • zimowa sesja egzaminacyjna na studiach niestacjonarnych 9.02.2019 – 17.02.2019
 • zimowa sesja poprawkowa 18.02.2019 – 17.03.2019

Semestr letni

 • okres zajęć na studiach stacjonarnych 18.02.2019 – 11.06.2019
 • okres zajęć na studiach niestacjonarnych 23.02.2019 – 16.06.2019
 • wakacje wiosenne 18.04.2019 – 23.04.2019
 • letnia sesja egzaminacyjna na studiach stacjonarnych 12.06.2019 - 28.06.2019
 • letnia sesja egzaminacyjna na studiach niestacjonarnych 22.06.2019 – 30.06.2019
 • wakacje letnie 1.07.2019 – 31.08.2019
 • letnia sesja poprawkowa 02.09.2018 – 22.09.2019

Kalendarz 2018/2019

Harmonogram roku akademickiego 2019/2020

Semestr zimowy

 • okres trwania semestru: 01.10.2019 – 31.03.2020
 • okres zajęć na studiach stacjonarnych: 01.10.2019 – 29.01.2020
 • okres zajęć na studiach niestacjonarnych: 05.10.2019 – 26.01.2020
 • wakacje zimowe: 24.12.2019 – 06.01.2020
 • zimowa sesja egzaminacyjna na studiach stacjonarnych: 30.01.2020 – 12.02.2020
 • zimowa sesja egzaminacyjna na studiach niestacjonarnych: 30.01.2020 – 09.02.2020
 • zimowa sesja poprawkowa: 15.02.2020 – 15.03.2020

Semestr letni

 • okres trwania semestru: 15.02.2020 – 30.09.2020
 • okres zajęć na studiach stacjonarnych: 17.02.2020 – 08.06.2020
 • okres zajęć na studiach niestacjonarnych: 15.02.2020 – 07.06.2020
 • wakacje wiosenne: 09.04.2020 – 15.04.2020
 • letnia sesja egzaminacyjna na studiach stacjonarnych: 09.06.2020 – 26.06.2020
 • letnia sesja egzaminacyjna na studiach niestacjonarnych: 09.06.2020 – 28.06.2020
 • wakacje letnie: 29.06.2020 – 31.08.2020
 • letnia sesja poprawkowa: 01.09.2020 – 20.09.2020

Kalendarz 2019/2020