VI Konferencja Dydaktyczno-Naukowa na Wydziale Zarządzania

W dniu 26 listopada br. odbyła się VI Konferencja Dydaktyczno-Naukowa z cyklu: Systemy i kierunki studiów na Wydziale Zarządzania nt. Uniwersytet w perspektywie kształcenia przez całe życie.


W obradach Konferencji uczestniczyli przedstawiciele władz Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, dziekani Wydziałów Zarządzania uczelni ekonomicznych w Polsce, pracownicy naukowo-dydaktyczni zaprzyjaźnionych ośrodków akademickich, liczni przedstawiciele biznesu oraz pracownicy wszystkich wydziałów naszej Uczelni.

Konferencja była kontynuacją refleksji i wymiany doświadczeń środowiska akademickiego w zakresie doskonalenia procesu kształcenia w szkolnictwie wyższym. Przestrzeń merytoryczną dyskusji wypełniły zagadnienia podejmowane w czasie sesji plenarnej i panelowych, m.in. dotyczące:

  • aktualnej i przyszłej roli Uniwersytetu w zmieniającej się rzeczywistości,
  • zróżnicowanych form kształcenia w kolejnych etapach życia człowieka,
  • uwarunkowań i granic mobilności edukacyjnej,
  • uznawalności efektów kształcenia zdobywanych w systemach pozaformalnych,
  • nowoczesnych technologii w służbie edukacji,
  • modeli współpracy z otoczeniem w procesie kształcenia.

Wynikiem obrad jest monografia naukowa pod red. Krystyny Jędralskiej oraz Jolanty Bernais pt. "Uniwersytet w perspektywie kształcenia przez całe życie", wyd. UE Katowice, 2015. 

Zachęcamy do obejrzenia galerii zdjęć z wydarzenia.