Wybór przedmiotów swobodnego wyboru na semestr letni 2019/2020


Szanowni Studenci, 

Dziekan Wydziału Zarządzania informuje o konieczności dokonania

wyboru przedmiotów swobodnego wyboru 
na semestr letni 2019/2020


Zapisy będą prowadzone przez wirtualny dziekanat w terminach:

19-20 marca 2019 r. otwarcie systemu, wybór przedmiotów z oferty dydaktycznej

23-25 marca 2019 r. korekta deklaracji przez studentów, których wybór został odrzucony lub nie dokonali wyboru

 

Ważne:

Informacja dla studentów studiów pierwszego stopnia: na semestr 4-ty należy wybrać przedmioty do wyboru za określoną ilość punktów ECTS – w ramach tych punktów ECTS w semestrze letnim (4-tym lub 6-tym) należy obowiązkowo zrealizować jeden przedmiot do wyboru w języku obcym (min. 3 ECTS)
Informacja dla studentów I roku studiów drugiego stopnia: na semestr 4-ty należy wybrać przedmioty do wyboru za określoną ilość punktów ECTS - w ramach tych punktów ECTS należy obowiązkowo zrealizować jeden przedmiot w języku obcym (min. 3 ECTS)
• przedmiot może być uruchomiony, jeżeli liczba studentów, którzy zadeklarowali wybór, wynosi co najmniej 50 osób
• wypełnione deklaracje wyboru przedmiotów należy składać w dziekanacie do dnia 30 marca 2019 r.

Ilość punktów ECTS do wyboru:

  • I rok pierwszego stopnia (AG/6, FM/9, GT/6, MSG/9, ZARZ/6),
  • II rok pierwszego stopnia (AG/12, FM/18, GT/15, MSG/6, ZARZ/18. LOG/3 (tylko 1 przedmiot w j. obcym)),
  • I rok drugiego stopnia (AG/15, GT/15, ZARZ/15, LOG/3, FM/15)