Wybór przedmiotów swobodnego wyboru na semestr zimowy 2019/2020


Szanowni Studenci,

Dziekan Wydziału Zarządzania informuje:

studentów I roku studiów pierwszego stopnia kierunku MSG,

studentów II roku studiów pierwszego stopnia kierunku Analityka gospodarcza, Gospodarka turystyczna, Finanse menedżerskie, MSG, Zarządzanie

oraz

studentów I roku studiów drugiego stopnia kierunku Analityka gospodarcza, Gospodarka turystyczna, Zarządzanie, Finanse menedżerskie

 

o konieczności dokonania

wyboru przedmiotów swobodnego wyboru
na semestr zimowy 2019/20


Zapisy przeprowadzone będą przez wirtualny dziekanat w terminach:

5-6 marca 2019 r. otwarcie systemu, wybór przedmiotów swobodnego wyboru z oferty dydaktycznej

9-11 marca 2019 r. korekta deklaracji przez studentów, których wybór został odrzucony lub nie dokonali wyboru

Ważne:

  • przedmiot może być uruchomiony, jeżeli liczba studentów, którzy zadeklarowali wybór wynosi co najmniej 50 osób
  • wypełnione deklaracje wyboru przedmiotów należy składać w dziekanacie do dnia 30 marca 2019 r.