Wybór specjalności przez studentów I-go roku studiów drugiego stopnia kierunku Zarządzanie

22.10.2018r. – 24.10.2018r. - otwarcie systemu, wybór specjalności


Szanowni Studenci,

Dziekan Wydziału Zarządzania informuje studentów I roku studiów drugiego stopnia stacjonarnych i niestacjonarnych kierunku Zarządzanie o konieczności dokonania

 

WYBORU SPECJALNOŚCI


Zapisy na specjalność przeprowadzone zostaną przez wirtualny dziekanat w terminach:

22.10.2018r. – 24.10.2018r. - otwarcie systemu, wybór specjalności

25.10.2018r. - zatwierdzanie wyboru specjalności przez Dziekana

26.10.2018r. - otwarcie systemu dla studentów, których wybór został odrzucony lub nie dokonali wyboru

 

Szczegółowe  informacje nt, charakterystyki kierunku i specjalności, przyjętych efektów kształcenia i programu kształcenia dostępne są na stronie: 

https://www.ue.katowice.pl/uczelnia/wydzialy/wydzial-zarzadzania/kierunki-i-specjalnosci-jakosc-ksztalcenia-krk/oferta-dydaktyczna-20182019.html

 

Więcej informacji nt. wyboru specjalności znajduje się w mailu wysłanym do studentów (na adres @edu.uekat.pl)

 

Ważne:

- specjalność może być uruchomiona, jeżeli liczba studentów, którzy zadeklarowali wybór wyniesie  co najmniej 25 osób
- wypełnione deklaracje wyboru specjalności należy składać w dziekanacie do dnia 30 listopada br.