Oferty pracy

Na stanowisko wykładowcy w Katedrze Rachunkowości w Kolegium Finansów "Ogłoszenie nr 48/2020/W/KR/KF" pozytywnie zaopiniowano kandydaturę Pani dr Katarzyny Tkocz - Wolny.


Uzasadnienie:

Dokumenty złożone przez kandydatkę w postępowaniu konkursowym spełniały wymogi formalne i merytoryczne związane z obsadzanym stanowiskiem.