Oferty pracy

Na stanowisko asystenta w Katedrze Ekonomii w Kolegium Ekonomii "Ogłoszenie nr 33/2021/AS/KE/KE" pozytywnie zaopiniowano kandydaturę Pani mgr Dominiki Zieleźnik.


Uzasadnienie:

Dokumenty złożone przez kandydatkę w postępowaniu konkursowym spełniały wymogi formalne i merytoryczne związane z obsadzanym stanowiskiem.