Oferty pracy

Na stanowisko lektora języka francuskiego w Centrum Języków Obcych "Ogłoszenie nr 27/2020/LEK/CJO" pozytywnie zaopiniowano kandydaturę Pani mgr inż. Grażyny Tkocz.


Uzasadnienie:

Dokumenty złożone przez kandydatkę w postępowaniu konkursowym spełniały wymogi formalne i merytoryczne związane z obsadzanym stanowiskiem.