Oferty pracy

Na stanowisko adiunkta w Katedrze Informatyki Ekonomicznej w Kolegium Ekonomii "Ogłoszenie nr 43/2020/AD/KIE/KE" pozytywnie zaopiniowano kandydaturę Pani dr Marii Kocot.


Uzasadnienie:

Dokumenty złożone przez kandydatkę w postępowaniu konkursowym spełniały wymogi formalne i merytoryczne związane z obsadzanym stanowiskiem.