Oferty pracy

Nauczyciele akademiccy

Na stanowisko asystenta w Katedrze Informatyki Ekonomicznej w Kolegium Ekonomii "Ogłoszenie nr 42/2020/AS/KIE/KE" pozytywnie zaopiniowano kandydaturę Pana mgra Marcina Pałysa. [Więcej]


Na stanowisko wykładowcy w Katedrze Zarządzania Przedsiębiorstwem w Kolegium Zarządzania "Ogłoszenie nr 36/2020/W/KZP/KZ" pozytywnie zaopiniowano kandydaturę Pani dr Ewy Czyż - Gwiazdy. [Więcej]


Na stanowisko asystenta w Katedrze Zarządzania Międzynarodowego w Kolegium Zarządzania "Ogłoszenie nr 41/2020/AS/KZM/KZ" nie zaopiniowano pozytywnie żadnej kandydatury. [Więcej]


Na stanowisko asystenta w Katedrze Statystyki, Ekonometrii i Matematyki w Kolegium Zarządzania "Ogłoszenie nr 39/2020/AS/KSEiM/KZ" pozytywnie zaopiniowano kandydaturę Pana mgra Krzysztofa Szymoniaka - Książka. [Więcej]


Na stanowisko wykładowcy w Kolegium Zarządzania "Ogłoszenie nr 47/2020/W/KZ" pozytywnie zaopiniowano kandydaturę Pana dra Grzegorza Matusika. [Więcej]