Oferty pracy

Nauczyciele akademiccy

W dniu 9 czerwca 2015 r. na stanowisko asystenta w Katedrze Zarządzania Zasobami Ludzkimi (Wydział Zarządzania) pozytywnie zaopiniowano Panią mgr Katarzynę Susabowską.