Oferty pracy

Na stanowisko asystenta w Katedrze Zarządzania Organizacjami w Kolegium Ekonomii "Ogłoszenie nr 43/2021/AS/KZO/KE" pozytywnie zaopiniowano kandydaturę Pani mgr Moniki Karczewskiej.


Uzasadnienie:

Dokumenty złożone przez kandydatkę w postępowaniu konkursowym spełniały wymogi formalne i merytoryczne związane z obsadzanym stanowiskiem.