Oferty pracy

Na stanowisko asystenta w Katedrze Marketingu w Kolegium Zarządzania "Ogłoszenie nr 44/2021/AS/KM/KZ" pozytywnie zaopiniowano kandydaturę Pani mgr Anny Wójcik.


Uzasadnienie:

Dokumenty złożone przez kandydatkę w postępowaniu konkursowym spełniały wymogi formalne i merytoryczne związane z obsadzanym stanowiskiem.