Oferty pracy

Na stanowisko instruktora (0,5 etatu) w Centrum Wychowania Fizycznego i Sportu "Ogłoszenie nr 46/2021/INS/CWFiS" pozytywnie zaopiniowano kandydaturę Pani mgr Izabeli Bałtrukiewicz.


Uzasadnienie:

Dokumenty złożone przez kandydatkę w postępowaniu konkursowym spełniały wymogi formalne i merytoryczne związane z obsadzanym stanowiskiem.