Oferty pracy

Na stanowisko asystenta (2 etaty) w Katedrze Statystyki, Ekonometrii i Matematyki w Kolegium Zarządzania "Ogłoszenie nr 47/2021/AS/KSEiM/KZ" pozytywnie zaopiniowano kandydatury Pani dr Patrycji Ozgi - Gwóźdź oraz Pani mgr Magdaleny Szopy.


Uzasadnienie:

Dokumenty złożone przez kandydatki w postępowaniu konkursowym spełniały wymogi formalne i merytoryczne związane z obsadzanym stanowiskiem.